logo
FA 4/2021 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Potoczna epidemiologia

Trzeba powtarzać jak mantrę: potoczna epidemiologia jest dobrym modelem tylko w zakresie antynauki. Należy ją zwalczać. To, co w odniesieniu do zdrowia i życia nienaukowe i skonfabulowane, jest nie tylko szkodliwe i głupie. Jest też nienawistne, nieludzkie.