logo
FA 4/2021 informacje i komentarze

Krystian Gurba

Ochrona patentowa to atut

Krystian Gurba, zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU, przedstawia działalność UJ w zakresie ochrony własności przemysłowej

Ochrona patentowa to atut 1

Strategia patentowa CTT CITTRU zakłada najczęściej wybór trybu międzynarodowego PCT po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w Polsce. Następnie na etapie krajowym wchodzimy w procedurę regionalną przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jest to najbardziej zasadne ekonomicznie i umożliwia odsunięcie w czasie decyzji o wyborze konkretnych terytoriów ochrony. Wynalazki będące rezultatem badań prowadzonych przez zespoły naukowe UJ z naukowcami z zagranicznych instytucji, są czasem zgłaszane wspólnie bezpośrednio do EPO. W 2020 roku zagraniczne urzędy patentowe wydały 16 decyzji o przyznaniu patentu dla wynalazków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że zapewniany przez uczelnię budżet przeznaczony na ochronę patentową pozwala nam na dokonywanie zgłoszeń zagranicznych wszystkich wynalazków, które w opinii brokerów CTT CITTRU mają potencjał do zaistnienia nie tylko na polskim rynku.

Ochrona patentowa o charakterze europejskim i globalnym jest atutem w rozmowach z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Natomiast w przypadku nowych technologii z takich obszarów, jak nowe leki, urządzenia medyczne czy nowe materiały, brak dbałości o taką ochronę wręcz uniemożliwia komercjalizację. Dzieje się tak dlatego, że koszty i niejednokrotnie ryzyko związane z rozwojem tych technologii – od wczesnego etapu gotowości, do którego może doprowadzić je uczelnia, aż do wprowadzenia na rynek – są kolosalne, więc firmy decydują się je ponieść, mając jedynie perspektywę czasowej wyłączności na ich wdrażanie.

Efektem pracy zespołu CTT CITTRU w 2020 roku jest 49 umów komercjalizacyjnych, w tym 3 licencje, 4 umowy przeniesienia praw oraz 2 umowy o współpracy badawczo-wdrożeniowej, które już zaowocowały pierwszymi przychodami. Warto podkreślić, iż znajdują się wśród nich umowy dotyczące szczególnie obecnie ważnych technologii biomedycznych, w tym związane z diagnostyką i zwalczaniem koronawirusa. Dodatkowo co roku kilka zespołów naukowych decyduje się utworzyć spółkę w celu rozwoju swoich wynalazków. W 2020 roku rozpoczęły działalność 3 takie spółki.

Wróć