logo
FA 4/2021 błąd, niepewność, ryzyko

Mariola Kuszyk-Bytniewska

Niepewność w naukach społecznych

Pewność w różnorodnych skalach wartości wiedzy ma zróżnicowany status. W techno-nauce jest wartością najwyższą metody, którą można stopniować i skalować w sposób ustalony przez konsens społeczności uczonych.