logo
FA 4/2021 patologia punktozy

Grzegorz Racki, Aneta Drabek

Monografie – niekochane dziecko systemu parametryzacji

Ograniczenie punktowania monografii polskich autorów do 728 wydawnictw jest poważną niekonsekwencją, chociaż w oczywisty sposób wymuszoną brakiem odpowiednich baz danych oraz danymi z uprzednich lat.