logo
FA 4/2021 okolice nauki

Książki nadesłane

Dariusz ZIĘBA, Twórczość zesłańców syberyjskich do 1823, Wyd. ARCANA, Kraków 2020.

Krzysztof POMIAN, O autonomii uniwersytetu. Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. Doktoratu Honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora, Wyd. UŁ, OW Epigram, Łódź 2020.

Janusz MAŁŁEK, Zanik ludu mazurskiego, OW Retman, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Dąbrówno 2020, seria: Moja Biblioteka Mazurska, nr 34.

Mary Jane TACCHI, Jan SCOTT, Depresja, tłum. Joanna Witkowska, red. nauk. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Krótkie Wprowadzenie.

Tomasz FALKOWSKI, Dyskurs historii nauki, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020, seria: Historia.

Maciej MYCIELSKI, W „naszym pogrzebowym położeniu”. Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Monografie FNP.

Karolina TOMCZAK, Powojenna twórczość Xawerego Dunikowskiego 1945-1964, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, red. nauk. Anna SAJDAK-BURSKA, Iwona MACIEJOWSKA, Wyd. UJ, Kraków 2020, seria: Dydaktyka akademicka.

Piotr KĘDZIA, Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź 2020.

Mike THOMSON, Biblioteka w oblężonym mieście. O wojnie w Syrii i odzyskanej nadziei, tłum. Andrzej Homańczyk, Wyd. UJ, Kraków 2020, seria: Mundus.

Grzegorz GMITEREK, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Wyd. Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2020.

Hubert CZACHOWSKI, Agnieszka KOSTRZEWA, Hanna M. ŁOPATYŃSKA, Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń 2020.

Zbigniew CHOJNOWSKI, Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne, Wyd. UWM, Olsztyn 2020.

Krystian DARMACH, Miasto w zwierciadle nocy, Wyd. UŁ, Łódź 2020.

Bernard WIŚNIEWSKI, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.

Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, wstęp i suplement Bogusław WRÓBLEWSKI, wyb. i oprac. Bogusław WRÓBLEWSKI, Łukasz JANICKI, Czytelnik, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent, Warszawa – Lublin 2020, seria: Biblioteka Siedemsetlecia.

Bogumiła BOBIK, Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Kamila KUROS-KOWALSKA, Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Grair MAGAKIAN, Ormiańsko-turecki konflikt 1915 roku we francuskojęzycznych i rosyjskojęzycznych (multi)mediach w XXI wieku – wybrane zagadnienia, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ, Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie. Studia, Wyd. UŁ, Łódź 2020.

Ewa MAJ, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samooopisu, Wyd. UMCS 2020.

Aleksander WÓJTOWICZ, Epoka wielkiego zamętu. Szkice o literaturze nowoczesnej (1918-1939), Wyd. UMCS 2020.

Agnieszka DEMCZUK, Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. UMCS 2020.

Jacek JAROCKI, Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Monografie FNP.

Filozofia filologii, red. naukowa Artur HELLICH, Helena MARKOWSKA-FULARA, Jan POTKAŃSKI, Łukasz ŻUREK, Wyd. UW, Warszawa 2019.

Wróć