logo
FA 4/2021 błąd, niepewność, ryzyko

Jacek Wolski

Jakość czy ilość? Oto jest pytanie

Termin niepewność, sięgający korzeniami do epoki oświecenia, jest właśnie poszukiwanym pomostem łączącym nauki ścisłe i przyrodnicze. W tych drugich błąd nie jest bowiem synonimem „pomyłki”, ale oznacza niemożliwą do uniknięcia niepewność, którą można zdefiniować jako świadomość badacza, że istnieje różnica między zgromadzonymi informacjami o środowisku (danymi), a „realnym” środowiskiem.