logo
FA 4/2021 błąd, niepewność, ryzyko

Michał Myśliwiec

Jak poprawić stosowanie zasad Evidence Based Medicine

Krytyczne podejście do wyników wszystkich badań powinno towarzyszyć każdej ich analizie. Zadaniem prawdziwego naukowca jest postawienie pytań: „czego mi nie powiedziano?” i „co próbuje się przede mną ukryć?”. Wiadomo, że tylko twierdzenia, którym ktoś nieskutecznie próbował zaprzeczyć, są wiarygodne.