logo
FA 4/2021 życie naukowe

Marta Łazarowicz, Aleksandra Czerniawska

Dobry start w nauce daje efekty

Wnioski z monitoringu rozwoju karier stypendystów FNP

Młodzi badacze znajdują się w centrum zainteresowania większości instytucji wspierających naukę. Przeznaczamy dla nich specjalne programy grantowe, stypendia, możliwości wyjazdów zagranicznych. Co dzieje się z tymi osobami później? Aby się tego dowiedzieć, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od paru lat prowadzi specjalne badanie rozwoju karier swoich młodych beneficjentów.