logo
FA 3/2024 informacje i komentarze

Uniwersytet po 55 latach

Uniwersytet po 55 latach 1

Fot. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach powstał w 2011 roku. Jego historia sięga jednak korzeniami roku 1969, a zatem 55 lat wstecz, gdy w Kielcach powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1969 roku studia na sześciu kierunkach rozpoczęło w niej 249 studentów. Ich liczba systematycznie rosła, dochodziły nowe kierunki kształcenia, a struktura, status i nazwa uczelni zmieniały się. W 1974 roku kielecka WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która w 1979 roku zyskała patrona – Jana Kochanowskiego. W roku 2000 uzyskała status Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego. Ta w 2008 roku została uniwersytetem przymiotnikowym, przybierając nazwę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2011 uczelnia uzyskała status uniwersytetu klasycznego i obecną nazwę: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ważną cezurą w rozwoju uniwersytetu było uruchomienie w 2015 roku kształcenia lekarzy, poprzedzone kilkunastoletnim kształceniem pielęgniarek.

Obecnie strukturę UJK tworzy 6 wydziałów – Collegium Medicum oraz wydziały: Humanistyczny, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Nauk Społecznych, Sztuki, a także Filia UJK w Sandomierzu, powstała w wyniku inkorporowania w 2016 r. tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uzupełniają ją jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum Uniwersyteckie, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Akademickie Biuro Karier, Centrum Nauki i Kultury, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytet Otwarty, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji, Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki i Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych, a także międzywydziałowe: Uniwersyteckie Centrum Sportu, Studium Języków Obcych i Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Obecnie na 58 kierunkach, realizując 105 programów studiów, kształci się tam prawie 9,5 tys. studentów. W trybie stacjonarnym 6,7 tys., a w niestacjonarnym 2,7 tys. W gronie studentów jest 365 obcokrajowców. Ponadto 185 osób jest na studiach doktoranckich, w tym 9 to doktoranci międzynarodowi. Uniwersytet prowadzi szkołę doktorską, w której jest około 100 doktorantów, w tym 12 obcokrajowców. Na studiach podyplomowych kształci się 114 słuchaczy. Dotychczas UJK i uczelnie, których jest kontynuatorem, w ciągu 55 lat wykształciły 160 tys. absolwentów.

Kadrę UJK tworzy 1465 pracowników, wśród których jest 929 nauczycieli akademickich. W tej grupie 81 posiada tytuł naukowy profesora, a 205 to doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowiskach profesorów uczelni. Adiunktów jest 402, a asystentów 155. Uczelnia zatrudnia też 83 innych nauczycieli akademickich na stanowiskach lektorów, wykładowców, trenerów.

W ostatniej ewaluacji działalności naukowej w 2022 roku UJK poddał ocenie 21 dyscyplin. Uzyskał 3 kategorie A, 15 kat. B+ i 3 kat. B. W ten sposób uniwersytet ma prawo doktoryzować i habilitować w 5 dziedzinach (nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu oraz sztuki), w 18 dyscyplinach naukowych. To znacznie więcej niż przed tą kategoryzacją, gdy miał prawa do doktoryzowania w 5 dziedzinach i 13 dyscyplinach oraz habilitowania w 3 dziedzinach i 4 dyscyplinach.

Badacze z UJK uzyskali 66 grantów Narodowego Centrum Nauki o łącznej wartości 21,5 mln zł. W programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości uzyskali grant na projekt „RID dla Nauki i Zdrowia” o wartości 12 mln zł. Mają też 3 granty europejskie, kilka projektów inwestycyjnych i dydaktycznych.

Wśród projektów naukowych warto zwrócić uwagę na: przygotowanie do druku i wydanie krytycznej edycji trzech tomów Dzienników Stefana Żeromskiego w cyklu jego „Pism zebranych”, sześciotomowy Słownik biograficzny profesorów Drugiej Rzeczypospolitej autorstwa Małgorzaty i Marka Przeniosłów (grant NPRH), projekt „Mikrokulki szklane – nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku przyrodniczym”, dotyczący charakterystyki i oceny zasięgu transportu rzecznego i eolicznego mikrokulek szklanych stanowiących główny składnik farb stosowanych do malowania poziomych znaków drogowych, czy wreszcie finansowany przez NCN jeden z najwyższych grantów w historii UJK o wartości 4 mln zł „Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych”. Inne badania dotyczą historii sanktuarium i zabytków Świętego Krzyża czy monitorowania zagrożenia środowiska. UJK ma stację badawczą przy Jaskini Raj, obserwatorium astronomiczne i planetarium. W Collegium Medicum działa Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki. Pod kielecką Karczówką powstał uniwersytecki Ogród Botaniczny. Naukowcy świadczą usługi B+R dla firm. Projektami naukowo-badawczymi i ich komercjalizacją zajmuje się Centrum Zarządzania Projektami. Uniwersytet od 2017 roku może posługiwać się Logo HR Excellence in Research.

Pierwsze projekty naukowe studenci UJK realizują w 86 kołach naukowych. Od ponad 30 lat wiosną odbywa się konferencja, podczas której młodzi naukowcy dzielą się wynikami swojej pracy. Na UJK istnieją dwa chóry akademickie, jeden ogólnouniwersytecki, drugi Instytutu Edukacji Muzycznej UJK.

Zaplecze naukowe i dydaktyczne UJK stanowi 31 budynków w Kielcach i Sandomierzu o łącznej powierzchni 105 tys. m2. W 5 domach studenckich jest 860 miejsc noclegowych. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej liczą ponad 600 tys. książek i czasopism, w tym ponad 60 tys. książek i 1,7 tys. czasopism jest w wolnym dostępie. W bibliotece znajduje się 318 miejsc do pracy. Biblioteczne półki mają łącznie 21 kilometrów.

Uniwersyteckie Centrum Sportu organizuje zajęcia rekreacyjne: pływanie, ćwiczenia na siłowni czy aerobik. Osoby szukające mocniejszej dawki adrenaliny zapisują się do sekcji sportowych, m.in. koszykówki, lekkiej atletyki, pływania, tenisa stołowego, piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. UCS dysponuje przestronną, pełnowymiarową halą do piłki ręcznej i trybunami na 300 miejsc, salą do aerobiku, siłownią oraz zapleczem rehabilitacyjnym. Koszykarze AZS UJK są jedynym zespołem basketu udanie reprezentującym Kielce w rozgrywkach krajowych. Uniwersyteckie Centrum Sportu od ponad 50 lat organizuje obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej, obozy żeglarskie i rajdy piesze.

(PB, PK)

Fotoreportaż z UJK na 4 str. okładki

Wróć