logo
FA 3/2024 Europa Środkowa jako przedmiot badań

Europa Środkowa jako przedmiot badań

W tym numerze „Forum Akademickiego” zajmujemy się Europą Środkową jako problemem badawczym. Chcemy zaprezentować kilka artykułów autorstwa uczonych z różnych dyscyplin (historii, nauk politycznych, socjologii, geopolityki i in.), którzy mają osiągnięcia w tej problematyce i zechcieli się podzielić wynikami swoich badań.

Zaproszonym autorom podsunęliśmy następujące kwestie: Czym jest Europa Środkowa? Jak ją badać? Jakie badania są najpilniejsze ze względu na rosyjski marsz na Zachód? Czym jest środkowoeuropejskość? Jaka może być jej rola wobec kryzysu Unii Europejskiej? Jak się odbija status Europy Środkowej jako pogranicza na kwestiach politycznych, społecznych, kulturowych i bezpieczeństwa? Co musiałoby się stać, by Europa Środkowa mogła się wydobyć z pozycji peryferyjnej? Czy pogranicze to zawsze podrzędność? Jaki potencjał ma inicjatywa Trójmorza? Jaki powinna mieć ona charakter?

Zapraszamy do lektury.

Redakcja

Wróć