logo
FA 3/2023 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Badania nad wiekiem

Coraz częściej zarówno media, jak i różni eksperci zwracają uwagę na fakt starzenia się społeczeństw. Jako iż tematyka związana z obszarem podeszłego wieku jest niezwykle złożona, naukowcy zajmujący się eksploracją procesu starzenia zauważyli, że konieczne jest dokonanie analizy fundamentów metodologicznych badań. Temu właśnie służył międzynarodowy projekt Global Ageing Research Partnership (GARP), który był realizowany przez konsorcjum składające się z ośrodków akademickich całego świata z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie występującym w roli lidera. Celem tego przedsięwzięcia było rozpoczęcie przez przedstawicieli reprezentujących szerokie grono specjalistów refleksji nad standardami i procedurami, a także procesami badań nad starością. Co ważne, GARP został zsieciowany z International Longevity Centre, jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się procesem starzenia.

W efekcie pracy konsorcjum powstały publikacje naukowe, które ukazały się na łamach wysokopunktowanych i prestiżowych wydawnictw. W wyniku prowadzonej aktywności powstało ponadto pięć raportów na temat badań nad starzeniem się. Stworzono także kompendium dotyczące tworzenia grantów. Dodatkowo uruchomiono aplikację grantową dostępną w języku polskim i angielskim oraz zorganizowano dla uczestników warsztaty metodologiczne, webinaria i spotkania robocze, a także szereg szkoleń na temat analizy danych podłużnych i obsługi programu.

Więcej informacji na temat całego przedsięwzięcia znaleźć można się w biuletynie informacyjnym „Vita Academica” (nr 1-2/2022).

Krótki przegląd wydarzeń

Czytelnia czasopism 2

Czas podsumowań zazwyczaj nadchodzi z początkiem nowego roku. Wynika to z faktu, że kończący się okres wywołuje potrzebę dokonania analiz tego, co się wydarzyło w przeszłości. Refleksjami o minionym czasie, a także przemyśleniami na temat najbliższych perspektyw podzielił się z „Życiem Uczelni” (nr 162/2022), biuletynem informacyjnym Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Za najważniejszą rzecz, która miała miejsce w ubiegłym roku, rozmówca uznał ewaluację naukową uczelni. Jak podkreślił, tego rodzaju ocena jest dlatego tak istotna, że to od jej wyniku zależy kształt dnia jutrzejszego PŁ. W zestawieniu spraw o wyjątkowym znaczeniu nie zabrakło miejsca na wspomnienie sukcesu, jakim była organizacja Europejskich Igrzysk Akademickich. Łódzka uczelnia, chociaż sama nie ma żadnego kierunku związanego ze sportem, wywiązała się z roli gospodarza zawodów, podkreśla prof. Jóźwik, w sposób perfekcyjny. Dumą napawa interlokutora także fakt, że PŁ znajduje się w czołówce polskich szkół wyższych, jeśli chodzi o skuteczność naukowców w pozyskiwaniu projektów z programu Horyzont Europa. Przyszłość, jego zdaniem, wymagać będzie dalszej dbałości o aktywny rozwój w nauce. Chodzi o to, by ciągle zwiększać liczby i podnosić jakość publikacji, a także zabiegać o współpracę z otoczeniem zewnętrznym. W celu ułatwienia działania badaczom i badaczkom uczelnia planuje uruchomienie centrum wspomagania nauki. Starania będą szły także w kierunku pozyskania międzynarodowych akredytacji oraz kontynuowania rozpoczętych projektów.

Oczywiście wszystko odbywać się będzie w korelacji z utrzymaniem właściwego poziomu finansów uczelni. Te ostatnie zostały bowiem mocno nadwerężone przez wydarzenia ostatniego roku, który przyniósł destabilizację cen energii i zawirowania na rynku inwestycji.

Ideały naprawdę istnieją

Czytelnia czasopism 3

Wiele osób chciałoby mieć świetną pracę. Niewielu jednak udaje się spełnić podobne marzenie. O tym, że można to zmienić przekonuje „Gazeta Uczelniana” (nr 1/2023) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Trzeba tylko skorzystać ze ścieżki naukowej, jaką jest doktorat wdrożeniowy. Jego wyjątkowa atrakcyjność polega na optymalnym połączeniu wszystkich zaangażowanych stron. Korzyści bowiem odnosi w tym przypadku zarówno uczelnia, jak i doktorant, który dzięki przygotowaniu rozprawy mającej doprowadzić do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa może liczyć na zatrudnienie i wreszcie sama firma otrzymująca bonus w postaci koncepcji rozwiązania konkretnego problemu technologicznego.

„Główną ideą wprowadzenia doktoratów wdrożeniowych jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z założenia ma to zbliżyć naukę do realiów gospodarki i znaleźć praktyczne zastosowanie pomysłów, które są tematami pracy doktorskiej”, czytamy. A jak to wygląda na co dzień? Otóż na UMW realizowane są cztery tego typu rozwiązania, trzy z nich w ramach współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii. Koordynowaniem całego planu zajmuje się w uczelni ze stolicy Dolnego Śląska Szkoła Doktorska i Centrum Zarządzania Projektami.

Trzeba zaznaczyć, że taka ścieżka rozwoju naukowego ma też jeszcze jeden niezaprzeczalny atut, mianowicie doktorant może liczyć na wypłatę wynagrodzenia z dwóch różnych źródeł. Wygląda więc na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z rozwiązaniem idealnym.

Aneta Zawadzka

Wróć