logo
FA 3/2022 informacje i komentarze

Z pomocą Ukraińcom

Z pomocą Ukraińcom 1

Dawny gmach Sejmu Galicyjskiego (1877-1881, arch. J. Hochberger). W 1920 r został siedzibą Uniwersytetu Jana Kazimierza. Obecnie główny gmach Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Źródło: Wikimedia

Informacje o możliwościach wsparcia studentów i naukowców bezpośrednio dotkniętych wojną na Ukrainie zbierane są na stronie www.scienceforukraine.eu. To inicjatywa społeczności wolontariuszy z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Polską koordynatorką jest dr hab. inż. Anna Kłos z Wojskowej Akademii Technicznej. Na stronie znaleźć można oferty płatnych stanowisk dla naukowców, możliwości przeniesienia studiów magisterskich i licencjackich, a także propozycje zakwaterowania.

W pomoc zaangażowała się Akademia Młodych Uczonych PAN, której członkowie zadeklarowali przyjęcie ukraińskich naukowców do swoich grup badawczych, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Do inicjatywy można cały czas dołączyć (szczegóły na stronie www.amu.pan.pl).

W ramach porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk wdrożyła nowy program wsparcia: trzymiesięczne zatrudnienie w jednostkach PAN oraz zwrot kosztów pobytu i podróży. Z myślą o uchodźcach Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomiła specjalny prosty formularz rekrutacyjny do pracy w swoich instytutach, przyjmowani są nie tylko inżynierowie. Zatrudnienie ukraińskich naukowców i nauczycieli akademickich z obszaru informatyki i matematyki zaoferowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z kolei Uniwersytet Łódzki przeznaczy 1 mln zł na stypendia dla naukowców z Ukrainy.

Działania pomocowe podjęła także Europejska Rada ds. Badań Naukowych. Jak nas poinformował jej wiceprzewodniczący prof. Andrzej Jajszczyk, przewidziano wzmocnienie programu Science4Refugees, ułatwiającego znalezienie naukowcom odpowiedniej pracy w europejskich jednostkach badawczych za pomocą platformy EURAXESS. Mogą się na niej rejestrować zarówno uchodźcy, jak i zespoły badawcze gotowe do ich zatrudnienia. Za jej pośrednictwem można skorzystać z porad dotyczących kontynuowania pracy naukowej. W Programie Pracy ERC na rok 2023 wprowadzono możliwość wydłużenia okresów po uzyskaniu doktoratu, w których uchodźcy mogą ubiegać się o granty danego typu. ERC zaprosiło do udziału w konferencji na temat dyplomacji naukowej (ERC Conference on Frontier Researchand Science Diplomacy) organizację CARA (Council of At-RiskAcademics) zajmującą się naukowcami-uchodźcami. Analizowane są możliwości nowych inicjatyw wspierających naukowców z Ukrainy.

W podpisanej przez prezydenta tzw. specustawie znalazło się kilka rozwiązań dotyczących szkolnictwa wyższego. Studenci z Ukrainy będą mogli wystąpić o stypendium socjalne i kredyt studencki na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. Otrzymają także, podobnie jak Polacy studiujący dotychczas na Ukrainie, możliwość kontynuacji kształcenia. Ci, którzy zostaną przyjęci przez polską uczelnię medyczną, zapłacą nie więcej niż do tej pory. Specustawa umożliwi także zatrudnianie w trybie pozakonkursowym pracowników dydaktycznych czy naukowców z Ukrainy. Dopuszczone zostało prowadzenie jednocześnie zajęć stacjonarnych i zdalnych.

m

Wróć