logo
FA 3/2022 z laboratoriów

Joanna Pluta

Spojrzenie na psychologię mediów

Spojrzenie na psychologię mediów 1

Świat wirtualny sprzyja powstawaniu zbiorowej tożsamości przez pokonywanie uczuć izolacji i wyalienowania. Tożsamość ta powoduje, że członkowie grupy są bardziej wrażliwi na zagrażające jej sytuacje. Przez to angażują się w zachowania agresywne mające na celu ochronę danej tożsamości grupowej.