logo
FA 3/2022 życie naukowe

Jolanta Szczepaniak

Problemy z cytowaniami

Problemy z cytowaniami 1

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej definiuje artykuł naukowy i monografię naukową jako recenzowane publikacje „opatrzone aparatem naukowym”. Czym jest rzeczony aparat naukowy i jakie wiążą się z nim etyczne problemy?