logo
FA 3/2022 informacje i komentarze

Nie tylko IDEAS

Utworzenie flagowych ośrodków badawczych w zakresie sztucznej inteligencji to jeden z filarów polityki naukowej państwa. W maju ub.r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło spółkę IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) z kapitałem założycielskim w wysokości 3 mln zł. Analizując różne formy prawne, NCBR zdecydowało się na stworzenie podmiotu w formie spółki, dzięki czemu nastąpiło sprawne powołanie instytucji, a ponadto umożliwiło to realizację jej celów statutowych. W przypadku klasycznego instytutu badawczego proces jego powołania byłby o wiele bardziej złożony i długotrwały. Oprócz zwiększenia kompetencji kadr B+R i liczby prac B+R, ważnym obszarem aktywności ma być komercjalizacja wyników realizowanych projektów przez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami. W skład ok. 20-osobowych zespołów badawczych wejdą zarówno doświadczeni badacze na stanowiskach Senior Researcher, jak również postdocy, młodzi naukowcy i doktoranci. Grupy będą tworzone na okres realizacji projektu, stażu, napisania i obrony doktoratu. Zajmą się rozwijaniem technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3–5 lat, a nie będących już obecnie w użyciu. Tematyka obejmie m.in. inteligentne zdrowie, inteligentne algorytmy ekonomiczne, uczenie maszynowe w grafice komputerowej, uczenie maszynowe w robotyce, uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, solidną i wyjaśnialną sztuczną inteligencję, badania podstawowe w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów.

W przyszłym roku Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy planuje otworzyć Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Placówka powstanie na warszawskim Mokotowie, obok siedziby OPI PIB. W orbicie zainteresowania pracujących tam specjalistów znajdą się m.in.: algorytmy uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek – komputer (HCI), możliwości wykorzystania potencjału wirtualnej rzeczywistości (VR), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja. Jeszcze w tym roku NCBR wraz z Narodowym Centrum Nauki rozstrzygną konkurs Artiq, w którym wyłonione zostaną trzy Centra Doskonałości AI. Naukowcy zrealizują w nich projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołów staną uczeni z zagranicy o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku.

Z kolei przy Politechnice Poznańskiej i pod patronatem ministra edukacji i nauki utworzone zostanie Narodowe Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. Ma ono zintegrować ośrodki akademickie i badawczo-rozwojowe działające na tym polu w obszarach medycyny, inżynierii, analityki ekonomicznej, przemysłu, handlu, usług i bezpieczeństwa. Jedną z pierwszych inicjatyw będzie zakup komputera kwantowego o wartości około 250 mln zł, co pozwoli przyciągnąć do Polski także badaczy z zagranicy. Z uwagi na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w metrologii Centrum miałoby uzupełnić działania Polskiej Unii Metrologicznej. Dodatkowo minister Przemysław Czarnek zapowiedział utworzenie ministerialnego programu na rzecz badań aplikacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

m

Wróć