logo
FA 3/2022 informacje i komentarze

materiał sponsorowany

Monografie FRSE po raz trzeci

Monografie FRSE po raz trzeci 1

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz trzeci ogłosiła konkurs wydawniczy Monografie. Jest on skierowany do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu będzie pięć obszarów: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych oraz nieformalna edukacja młodzieży. Kapituła konkursu oceni prace w największym stopniu spełniające warunki wymienione w regulaminie. Zwycięskie monografie zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego.

W zeszłorocznym konkursie o nagrodę walczyli autorzy 13 publikacji, spośród których wyłoniono trzy zwycięskie. Wkrótce ukażą się one nakładem Wydawnictwa FRSE. Tematy, jakie laureaci podjęli w swoich monografiach, dotyczyły kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych, doświadczeń zdobytych przez zagranicznych studentów podczas pobytu w Polsce oraz strategii uczelni wobec dorosłych słuchaczy studiów podyplomowych. Wybrane fragmenty ostatniej z wymienionych prac zostaną opublikowane w jednym z najbliższych wydań „Forum Akademickiego”, które objęło patronatem medialnym tegoroczną edycję.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem www.frse.org.pl/wydawnictwo. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca. Zapraszamy do współpracy!

Wróć