logo
FA 3/2022 projektyzacja uniwersytetu

Beata Jałocha

„Grantów pragniemy jak akselbantów!”

O hiperprojektyzacji nauki

„Grantów pragniemy jak akselbantów!” 1

Projektyzacja nauki jest zjawiskiem ambiwalentnym. Z jednej strony charakteryzująca ją orientacja krótkoterminowa oraz przewidywalność wyników stoją w opozycji do otwartości nauki, nieograniczonej kreatywności i wolności akademickiej w prowadzeniu badań. Z drugiej – praca projektowa pozytywnie wpływa na redystrybucję władzy w uniwersytecie, pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, a także realizować ważne działania naukowe.