logo
FA 3/2022 z laboratoriów

Grzegorz Joachimiak

Fenomen lutni w opactwie cystersów

Fenomen lutni w opactwie cystersów 1

Druga połowa XVII i pierwsza połowa XVIII wieku to czasy, kiedy Śląsk stał się jednym z centralnych, a może nawet najważniejszym punktem na mapie Europy w zakresie rozwoju i pielęgnowania sztuki gry na lutni.