logo
FA 3/2022 informacje i komentarze

Piotr Sankowski

Efektywne kształcenie i badania

Efektywne kształcenie i badania 1

O współpracy z uczelniami w obszarze sztucznej inteligencji mówi dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Głównym założeniem IDEAS NCBR jest wsparcie rozwoju AI i gospodarki cyfrowej w Polsce oraz stworzenie ram dla integracji środowiska akademickiego z biznesowym. Jednym z kluczowych elementów naszego przedsięwzięcia jest edukacja młodych naukowców. Chcemy pokazać im jak prowadzić badania, zapewnić dostęp do najlepszych ekspertów i umożliwić wymianę informacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Skupimy się także na rozwoju umiejętności biznesowych: tworzeniu spółek, przepisach dotyczących ochrony własności intelektualnej, rozwoju kompetencji miękkich.

Powołaliśmy dwie grupy robocze. Jedna z nich zajmuje się cyfrowymi walutami i inteligentnymi kontraktami, druga wyuczonymi strukturami danych i wyjaśnialnymi algorytmami. Aktywnie rekrutujemy badaczy, by wkrótce uruchomić kolejne zespoły. Chcemy aktywnie przeciwdziałać zjawisku, które nazywamy „brain drain”. Wielu zdolnych absolwentów informatyki, a reprezentują oni naprawdę wysoki poziom, albo wyjeżdża za granicę, albo decyduje się na pracę w firmach o zagranicznym kapitale. Zależy nam na tym, aby zachęcić ich do pozostania w kraju, a tych, którzy rozważają karierę naukową, przekonać, że warto podążać tą ścieżką. Współpraca z uczelniami oparta jest na założeniu, że działamy razem, aby stworzyć najatrakcyjniejsze warunki do prowadzenia prac badawczych. Oferujemy wsparcie finansowe oraz wspólne prowadzenie projektów badawczych na czas trwania doktoratu. Zapewniamy dostęp do uznanych ekspertów, możliwość udziału w konferencjach branżowych, udział w publikacjach. Wspieramy też pracowników w rozwoju nowych kompetencji, takich jak pisanie wniosków o granty naukowe, znajomość przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, budowanie zespołu czy tworzenie start-upu.

Pierwszą uczelnią, z którą sfinalizowaliśmy rozmowy, jest Wojskowa Akademia Techniczna. Bezpieczeństwo i obronność to jedne z najważniejszych obszarów wspierających rozwój SI. Wojskowość, ale także działalność służb na lotniskach, w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej czy nawet drobnych aktów wandalizmu – wszędzie tam może zostać wykorzystane SI, choć, co jest niezwykle ważne, takie zastosowanie inteligentnych algorytmów musi uwzględniać przepisy prawa oraz normy etyczne. To ważne, bo wedle europejskich prawodawców nasz kontynent ma być „bezpieczną przystanią”. Także z tego powodu konieczne jest współdziałanie ekspertów z różnych dziedzin, od matematyki i informatyki, przez obronność i wojskowość, aż po kwestie prawne i administracyjne. Często to właśnie na styku dyscyplin najlepiej widać potencjalne ryzyka błędów czy nadużyć. Naszym celem długoterminowym jest szukanie zastosowań opartych na AI także w innych sektorach.

Wkrótce współpracę rozszerzymy o kolejne uczelnie. Każda z nich ma swoją specyfikę, szanujemy to i staramy się dostosować do panujących w niej zasad. Umowy zakładają finansowanie stypendium wraz z kosztami związanymi z obowiązkowymi składkami ZUS. Taki mechanizm umożliwia zwiększenie liczby kształconych doktorantów ponad limit wynikający z uzyskanej przez uczelnię subwencji. Liczba dodatkowych miejsc w danej szkole doktorskiej będzie uzależniona od możliwości technicznych i organizacyjnych uczelni. Zakładamy, że na wspólne studia doktorskie zostanie przyjętych około 25 doktorantów z całej Polski.

Założeniem naszego projektu jest stworzenie środowiska dla przyszłych naukowców, w którym będą mogli pogodzić kształcenie z równoczesnym prowadzeniem badań naukowych. IDEAS NCBR, oprócz finansowania dodatkowych miejsc w szkole doktorskiej, umożliwi pracę w charakterze naukowca w trybie umożliwiającym efektywne kształcenie. Powiem więcej, bierzemy na siebie dużą część odpowiedzialności za proces edukacji doktoranta. Podchodzimy do tych osób w sposób indywidualny, staramy się mu pomóc w doborze tematu rozprawy oraz programu badawczego. Na tej podstawie również proponujemy udział w konkretnej grupie badawczej.

Nasze własne finansowanie pozwoli nam zatrudniać do 200 naukowców, co uczyni IDEAS NCBR jednym z największych ośrodków kompetencji w dziedzinach badań związanych z ekonomią cyfrową. Taka skala pozwoli nam wychodzić skutecznie poza badania podstawowe. Będziemy też sięgali np. po europejskie granty.

Dzięki porozumieniu z IDEAS NCBR uczelnie będą mogły z jednej strony kształcić więcej doktorantów, a z drugiej budować swoją kadrę naukową z ludzi, którzy łączą umiejętności teoretyczne z wdrożeniowymi. W efekcie powstaną kolejne przyczółki współpracy z biznesem, co wyjdzie na dobre zarówno gospodarce, jak i nauce.

Notował MK

Wróć