logo
FA 3/2022 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Usprawnienia mile widziane

Powodzenie każdego projektu uzależnione jest od wielu czynników. Odpowiednia metoda działania, szczegółowo opracowany plan ewaluacji poszczególnych etapów i dobrze dobrany zespół wdrożeniowy to elementy, które muszą się ze sobą zazębić, by można było liczyć na osiągnięcie końcowego sukcesu. O tym, jak wiele wysiłku i pracy trzeba włożyć, by w praktyce zrealizować założone cele, opowiada „Gazecie Uczelnianej” (nr 6/2021) prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Jako przykład skutecznie zrealizowanego pomysłu rozmówczyni podaje uruchomienie systemu elektronicznego planowania i rozliczania dydaktyki. Doprowadzenie do finalizacji projektu udało się w głównej mierze dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników uczelni, którzy poświęcili mnóstwo energii i czasu, by sprostać postawionemu przed nimi zadaniu. To zupełnie nowe rozwiązanie ułatwić ma prowadzenie wielu spraw, przynosząc wymierne korzyści zarówno nauczycielom akademickim, jak i studentom. Na liście wprowadzonych udogodnień, o których wspomina prof. Piwowar, znalazł się także proces inwentaryzacji. Opisanie sal wraz z wyposażeniem, a następnie wskazanie ich potencjału w połączeniu z wprowadzeniem tych ujednoliconych danych do systemu, w znaczny sposób przyczynić się ma do usprawnienia działalności obejmującej zakres planowania zajęć dydaktycznych.

Jako iż wszystkie podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości oraz uporządkowanie wykonywanych codziennie czynności, ważne jest, podkreśla rozmówczyni, by każdy z uczestników procesu kształcenia, aktywnie włączył się w realizację prowadzonych prac.

Czytelnia czasopism 2

Niezwykłe zbiory dostępne dla wszystkich

Z poczynionych obserwacji wynika, że w naszym kraju wzrosło w ostatnim czasie zainteresowanie cyfrowym dostępem do obiektów z obszaru dziedzictwa nauki. Ukłon w kierunku osób zajmujących się poszukiwaniem dziejowej spuścizny poczynił Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, którego naukowcy zaangażowali się w prace nad stworzeniem portalu internetowego Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Jak informuje biuletyn „Vita Academica” (nr 3-4/2021), prace nad opracowaniem i digitalizacją do tej pory dostępnych dla nielicznej grupy odbiorców, a niezwykle cennych archiwaliów potrwać mają do końca 2022 r. Po tym czasie szerokie grono zainteresowanych – w tym badacze, nauczyciele, uczniowie, a także przewodnicy turystyczni i pasjonaci zafascynowani przeszłością – uzyska dostęp do zbiorów zgromadzonych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Diecezji Lwowskiej i w archiwach parafialnych znajdujących się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Unikatowe pod względem naukowym, kulturowym oraz historycznym świadectwa minionych czasów, związane m.in. z sądownictwem, administracją, życiem duchowym czy obyczajowym, trafią w ten sposób do otwartego dostępu. Ogółem liczy się, że w Internecie udostępnionych będzie ponad tysiąc jednostek archiwalnych, a w całym okresie realizacji projektu uda się wykonać ponad pół miliona skanów, których wysoką jakość zapewni kupiony specjalnie w tym celu specjalistyczny sprzęt służący do skanowania dokumentów, rękopisów, a także starodruków oraz książek za pomocą metody fotograficznej.

Całe przedsięwzięcie realizuje Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a dofinansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Czytelnia czasopism 3

Działają na ziemi i w kosmosie

Współpraca w zakresie technik i technologii kosmicznych – taki cel łączy podmioty, które weszły w skład Klastra Technologii Kosmicznych. Grono, złożone z dwudziestu czołowych polskich przedsiębiorstw i podmiotów eksperckich ma zadbać o rozwój techniki i technologii służących „dostarczaniu na rynek elementów systemów satelitarnych”, a w przyszłości chce stworzyć w pełni funkcjonalne systemy kosmiczne. Wojskowa Akademia Techniczna występuje w tym kręgu jako lider projektu „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)”.

WAT jednak nie tylko kosmicznymi technologiami stoi. O tym, że warszawska uczelnia potrafi skutecznie działać także w przyziemnej atmosferze, świadczy fakt otrzymania wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Uczelnia dostępna. Realizowany w ramach tego działania projekt „Akademia bez barier”, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych, stworzenia mobilnej aplikacji dla osób niewidzących i słabowidzących, a także odpowiedniego zmodyfikowania istniejącej infrastruktury, niwelując w ten sposób bariery architektoniczne. W ramach projektu udzielona została także, w formie bezpłatnych konsultacji, pomoc psychologiczna wszystkim tym, którzy zwłaszcza w okresie pandemii wyjątkowo jej potrzebowali.

Więcej informacji na temat zaangażowania WAT w różnego rodzaju praktyczne aktywności znaleźć można na łamach pisma „Głos Akademicki” (nr 9-10/2021).

Aneta Zawadzka

Wróć