logo
FA 3/2022 informacje i komentarze

Wydarzenia

Nowy dyrektor NCBR

Wydarzenia 1

Fot. NCBR

WARSZAWA Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał dr. Remigiusza Kopoczka na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zastąpił on dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego, który 17 lutego złożył rezygnację ze stanowiska zajmowanego od 30 lipca 2019 roku. Kopoczek w latach 2012–2016 był prodziekanem ds. kształcenia i studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 2020 r. zasiada w Senacie uczelni. Jest współautorem kierunków studiów z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in. na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości wirtualnej w edukacji. W ostatnich latach sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP Games. Przed objęciem stanowiska w NCBR był prezesem zarządu jednej z największej konferencji gospodarczej w Polsce – Kongresu 590.

Zmiana na czele ICM UW

Wydarzenia 2

Fot. ICM

WARSZAWA Dr inż. Robert Sot został nowym dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpił na tym stanowisku dr. Marka Michalewicza, który kierował jednostką od lipca 2018 r. Jest specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania właściwości nowoczesnych materiałów, w szczególności w zakresie modelowania materiałów przy użyciu metod ab initio. W ICM UW pracuje od 2001 r. Koordynował i nadzorował realizację dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w które zaangażowany był UW, m.in. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) oraz OCEAN (stworzenie w ICM UW unikalnego na skalę Polski centrum kompetencji i technologii do analizowania dużych zbiorów danych o wartości ponad 160 mln zł). W latach 2010–2013 pełnił funkcję dyrektora CePT.

Medal Diraca dla Polki

Wydarzenia 3

Fot. Andrzej Romański

TORUŃ Dr hab. Katharina Boguslawski z Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została laureatką Medalu Diraca. Doceniono ją za opracowanie nowych metod chemii kwantowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych silnie i słabo skorelowanych układów opartych na sieciach sensorowych. Współtworzyła pakiet oprogramowania PyBEST, służący do obliczeń struktury elektronowej na styku fizyki i chemii. Medal Diraca przyznawany jest corocznie (od 1998 r.) przez Światowe Stowarzyszenie Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej (WATOC). Trafia do wybitnych chemików obliczeniowych, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Wśród 24 dotychczasowych laureatów był tylko jeden Polak – prof. Jerzy Ciosłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jeszcze dwóch „startowców”

Wydarzenia 4

Fot. UW

Wydarzenia 5

Fot. Adrian Wykrota

WARSZAWA Nie 15, lecz 17 grantów zdobyli polscy naukowcy w pierwszym w tym roku konkursie European Research Council. Po uwzględnieniu projektów z listy rezerwowej laureatem ERC Starting Grant został także dr hab. Piotr Garbacz, kierownik Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Jego projekt jest pierwszym w historii StG realizowanym na Wydziale Chemii UW. Zakłada m.in. powstanie nowej gałęzi spektroskopii molekularnej. Kolejnym laureatem – drugim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po dr hab. Kindze Kamieniarz-Gduli – został dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii. Otrzymał 1,5 mln euro na projekt dotyczący wpływu zmian klimatu na produkcję nasion przez drzewa.

Pomysłowi studenci

Wydarzenia 6

Fot. PŚk

KIELCE Bezprzewodowy system nadzoru nad temperaturą ciała pacjenta, nowe związki organiczne o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej czy mieszanka mineralno-asfaltowa – to kilka z wynalazków nagrodzonych w XII konkursie „Student-Wynalazca”. Na tegoroczny konkurs nadesłano 103 zgłoszenia od 141 twórców z 19 uczelni. Wśród najaktywniejszych znaleźli się młodzi innowatorzy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (14), Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Świętokrzyskiej (po 9). Główne nagrody trafiły do: Agnieszki Krawczyk-Łebek (UPWr), Karoliny Janus (PŚk), Jakuba Krasowskiego (PŚk), Wojciecha Reklewskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza) i Jacka Szczerby (Śląski Uniwersytet Medyczny). Do wszystkich dotychczasowych konkursów blisko 2,5 tys. wynalazców zgłosiło już w sumie 1177 pomysłów.

Centrum wiedzy o mobilności

Wydarzenia 7

Fot. WAT

WARSZAWA W Wojskowej Akademii Technicznej powstało pierwsze w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. Eksperci będą rozwijać zagadnienia projektowania uniwersalnego i kształcić kadry w tym kierunku. Celem działań konsorcjum ma być wypracowanie, promowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym, a także weteranom z zespołem stresu pourazowego oraz ofiarom wypadków drogowych. W projekcie wartym blisko 5,5 mln zł uczestniczą także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Transportu Samochodowego. Oprócz WAT centra wiedzy o dostępności powstają także na: Politechnice Opolskiej (design i przedmioty codziennego użytku), Uniwersytecie Szczecińskim (cyfryzacja i komunikacja), Politechnice Krakowskiej (architektura, urbanistyka i budownictwo). Wszystkie mają charakter pilotażowy.

Stawiają na wodór

Wydarzenia 8

Fot. Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)

KATOWICE Siedem podmiotów naukowych znalazło się w gronie założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Jej członkami zostały m.in. spółki energetyczne i paliwowe, samorządy, organizacje biznesowe, a także uczelnie i instytuty badawcze: Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Śląski, Instytut Techniki Górniczej Komag, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Główny Instytut Górnictwa. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania regionalnej gałęzi przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE, a także jego wykorzystanie w energetyce, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Naukowcy wniosą do powołanego stowarzyszenia gotowe do wdrożenia pomysły, jak np. wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych (PK). Do tej pory Doliny Wodorowe powstały m.in. na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Polska jest jednym z czołowych producentów wodoru na świecie.

Pokieruje nawigatorami

Wydarzenia 9

Fot. AMS

SZCZECIN Dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, został przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacji. Organizacja dba o rozwój nawigacji jako nauki i praktycznej działalności na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej. Kontynuuje tradycje polskiej nawigacji rozwijanej od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości i powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Organizacja skupia uczonych z polskich ośrodków badawczych zajmujących się nawigacją. Jest członkiem europejskiego stowarzyszenia instytutów nawigacyjnych EUGIN oraz międzynarodowego stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych IAIN. Po raz pierwszy w historii na czele PFN stanął przedstawiciel AMS. W kadencji J. Uriasza w Polsce zostanie zorganizowana Europejska Konferencja Nawigacyjna (2025) oraz – po raz pierwszy w naszym kraju – Światowy Kongres Nawigacji (2027).

Lotnicze laboratorium

Wydarzenia 10

Fot. PW

SIERAKÓW Niedaleko Przasnysza powstało Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Jednym z jego głównych celów jest wzmocnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami poprzez aplikowanie nowoczesnych technologii mających zwiększyć efektywność pracy. W budynku o powierzchni 600 m2 znajduje się dziewięć warsztatów i laboratoriów oraz hangar. W ośrodku będą prowadzone badania nad systemami bezzałogowymi. W planach jest też rozwój alternatywnych napędów, systemów zarządzania lotem i systemów nawigacyjnych, jak również projektów na rzecz precyzyjnego rolnictwa. Naukowcy zajmą się także nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Flotę powietrzną stanowić będą dwa motoszybowce z napędem elektrycznym: PW-X10 i AOS-71. Prace w nowej placówce rozpoczną się w kwietniu, a już na maj zaplanowano pierwsze zawody i pokazy lotnicze.

Politolodzy z UAM w ECPR

POZNAŃ Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dołączył do European Consortium for Political Research, organizacji zajmującej się promocją badań w zakresie nauk politycznych. ECPR skupia ponad 300 instytucji z 50 państw. Członkostwo otwiera możliwość uczestnictwa m.in. w szkoleniach, seminariach, szkołach letnich, dorocznej konferencji generalnej. WNPiD UAM powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Obecnie prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem. To siódma polska jednostka w ECPR. Do organizacji należą też: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Nauk Politycznych UW, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet SWPS.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej K. Koźmiński

Wydarzenia 11

Fot. ALK

WARSZAWA Założyciel, wieloletni rektor, a obecnie honorowy prezydent Akademii Leona Koźmińskiego otrzymał 16 lutego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Jako pierwszy demokratycznie wybrany dziekan Wydziału Zarządzania UW (1981–1987) przyczynił się do zmiany metod i sztuki zarządzania, a także nowoczesnej nauki organizacji [nie wiem, o co chodzi; trzeba to zmienić; pomyślę – PK]. Jego prace miały duży wpływ na transformację polskiej gospodarki. Jest autorem ponad 500 prac naukowych z zakresu teorii równowagi funkcjonowania w organizacjach, nurtu systemowego, koncepcji przywództwa czy gier organizacyjnych. Należy do pionierów nowoczesnej edukacji menedżerskiej w Europie. Jest członkiem korespondentem PAN. Wcześniej otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) i francuskiej ESCP Europe Business School (2017).

Doktorat h.c. – prof. Martin Kramer

Wydarzenia 12

Fot. Jacek Smarz

TORUŃ Nadanie prof. Martinowi Kramerowi z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uświetniło obchody Święta Uniwersytetu, które uczelnia celebruje co roku 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona. Najwyższe wyróżnienie akademickie przyznano za wkład w rozwój nowoczesnych technik obrazowania i europejskiej edukacji weterynaryjnej oraz za krzewienie wiedzy i umiejętności praktycznych. Prof. Kramer jest prorektorem ds. nauki i wspierania młodych naukowców swojej uczelni. Zajmuje się m.in. wartością prognostyczną diagnostyki obrazowej u chorych zwierząt z wykorzystaniem nowoczesnych przekrojowych metod obrazowania przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych. Wypracowywane przez niego nowatorskie rozwiązania terapeutyczne, chirurgiczne, a także diagnostyczne są następnie oceniane pod kątem ich wykorzystania jako modele chorób ludzkich.

Doktorat h.c. – Olga Tokarczuk

Wydarzenia 13

Fot. UW

WARSZAWA Polska noblistka w dziedzinie literatury otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 roku Tokarczuk ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek literatury najnowszej w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma m.in. powieści, zbiory esejów, tom poetycki i scenariusze filmowe. Jest laureatką Nagrody Bookera za powieść Bieguni (2018) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za Biegunów (2008) i Księgi Jakubowe (2015). W 2019 roku Akademia Szwedzka i Fundacja Noblowska doceniły jej wyobraźnię narracyjną, przyznając Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok. Pisarka dołączyła tym samym do grona noblistów związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Na uczelni studiowali m.in.: Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Józef Rotblat, Leonid Hurwicz i Menachem Begin.

Polacy współtworzą wykrywacz neutrin

WARSZAWA Opracowaniem, produkcją i instalacją m.in. liniowego akceleratora elektronów, kompozytowych modułów fotodetektorów oraz modułów obwodów elektronicznych zajmie się konsorcjum dziewięciu polskich instytucji naukowych, którego liderem jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Prace są prowadzone w ramach międzynarodowego projektu Hyper-Kamiokande. Jego celem jest wyjaśnienie Teorii Wielkiej Unifikacji i dostarczenie informacji o historii ewolucji Wszechświata poprzez badanie rozpadu protonów i pomiary efektów łamania symetrii CP (asymetrii między neutrinami i antyneutrinami), a także obserwacja neutrin pochodzących z wybuchów supernowych. Główny detektor ma rozpocząć pracę w 2027 r. w Kamioce w japońskiej prefekturze Gifu. Będzie miał całkowitą masę osiem razy większą niż jego poprzednik Super-Kamiokande i zostanie wyposażony w nowo opracowane fotodetektory o wysokiej czułości.

Skamieniałości na ekranie

Wydarzenia 14

Źródło: wikipedia.pl

WARSZAWA Skamieniałości flory i fauny z różnych okresów, w tym szczątki dinozaurów, koralowce i amonity, gromadzone od połowy XX wieku w Instytucie Paleobiologii PAN, można obejrzeć na nowej platformie internetowej. Udostępniono na niej zdigitalizowane zasoby z ok. 800 kolekcji. W zbiorach są m.in. setki sylurskich i ordowickich głazów narzutowych oraz rdzeni wiertniczych bogatych w skamieniałości, głównie graptolitów. Badania prowadzone w Górach Świętokrzyskich zaowocowały zbiorami dewońskich bezkręgowców. Ze względu na wyjątkową liczebność jurajskich, kredowych, a także kenozoicznych odsłonięć w Polsce, szczególnie bogate są kolekcje koralowców, jeżowców oraz głowonogów. Dzięki ekspedycjom na Pustynię Gobi powstały zbiory późnokredowych ssaków, gadów, płazów i ptaków, a w rejonach polarnych – kolekcje bezkręgowców (otwornice, mszywioły, ramienionogi, kraby, mięczaki i jeżowce) i roślin. W sumie od 1952 r. zgromadzono prawie 100 tys. okazów, które dostępne są pod adresem: kolekcja.paleo.pan.pl.

Filmówka z Netfliksem

ŁÓDŹ Szkoła Filmowa w Łodzi i Netflix rozpoczęły realizację projektu, który powstał z myślą o młodym pokoleniu filmowców z Polski. Inicjatywa ma ułatwić im start w branży audiowizualnej. To część międzynarodowego programu Netflix Grow Creative, w ramach którego studenci i studentki scenariopisarstwa, organizacji produkcji filmowej oraz reżyserii biorą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Szkolenia dla osób wiążących przyszłość z branżą kreatywną obejmą m.in. prowadzenie i koordynację twórczej współpracy, pisanie i rozwój scenariusza, przygotowanie do pitchingów. Współpracę zainicjowały warsztaty, w trakcie których uczestnicy mieli okazję posłuchać o sztuce opowiadania historii, specyficznych zasadach produkcji i finansowania czy postprodukcji, a także poznać tajniki procesu pozyskiwania tytułów dla Netfliksa.

Logistyka XXI wieku

Wydarzenia 15

Fot. PUZ

SUWAŁKI Nowoczesne systemy logistyczne i magazynowe oddano do dyspozycji studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika. Pracownie powstały dzięki ministerialnemu projektowi „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości”. Studenci poczują się w nich jak w rzeczywistym magazynie, gdzie odbywa się kompletacja i sortowanie towarów metodą pick by light i pick by voice, a do dyspozycji są specjalne wózki, gogle, czujniki, zaawansowane monitory i wyświetlacze. Wśród zakupionego sprzętu jest m.in. symulator wózka widłowego. Trenujący, siedząc w fotelu operatora, mogą korzystać z kierownicy, kontrolerów i dźwigni zmiany biegów. Na ekranach wyświetlany jest rzeczywisty kokpit, przed którym widać maszt wózka wraz z tzw. karetką i widłami. W ustawieniach oprogramowania można zmieniać warunki treningu – wybiera się zarówno plac, po którym porusza się wózek, jak i warunki pogodowe. Całkowity wartość ministerialnego wsparcia to 1 mln zł.

Walczą z fake newsami

WARSZAWA W lutym rozpoczęło pracę Środkowoeuropejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (CEDMO). To ośrodek skupiający fact-checkerów, badaczy sztucznej inteligencji, socjologów oraz medioznawców, którzy połączyli siły w walce z dezinformacją. Obejmuje swoim zasięgiem Polskę, Czechy i Słowację. Działania w naszym kraju koordynuje Uniwersytet SWPS. Poszczególni partnerzy odpowiadają za natychmiastowe reakcje na dezinformacje i codzienne sprawdzanie faktów, opracowanie metod i narzędzi cyfrowych usprawniających i przyspieszających walkę z fake newsami, badania nad wpływem dezinformacji na społeczeństwo. Naukowcy zanalizują strukturę fake newsów, ścieżki ich udostępniania w internecie oraz reguły, jakimi rządzi się ich odbiór w różnych grupach społecznych. W kampaniach społecznych badacze wykorzystają elementy grywalizacji, planują również współpracę z influencerami. Działa już strona www.cedmohub.eu, na której znaleźć można prezentacje i filmy instruktażowe na temat świadomego wyszukiwania i sprawdzania wiarygodności materiałów znalezionych w sieci.

UAM i UG najlepsze w futsalu

Wydarzenia 16

Fot. A. Modliński

KRAKÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gościł finalistów Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Rywalizacja mężczyzn zakończyła się triumfem studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w decydującym meczu pokonali Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile 4:1. Brązowy medal dla Uniwersytetu Warszawskiego. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Piotra Przygockiego (PUSS). Wśród pań najlepsze okazały się futsalistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które wygrały z gospodyniami imprezy 1:0. Na najniższym stopniu podium stanęły zawodniczki UG. Nagrodę MVP przyznano Julii Szostak (UEK).

Pomoc dla chorych na Parkinsona

Wydarzenia 17

Fot. PRz

RZESZÓW Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona opracowali naukowcy Politechniki Rzeszowskiej. Umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu. Program wyznacza różne parametry w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas–częstotliwość, które można wykorzystać w diagnostyce medycznej do oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii, a także do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona. Proponowane rozwiązanie ułatwi logopedzie wykonanie samego badania oraz umożliwi archiwizację jego wyników zarówno w postaci plików dźwiękowych, jak i protokołów z wynikami testów. Moduł programu przeznaczony dla pacjenta opracowano, by wspomóc go podczas wykonywania regularnych ćwiczeń w warunkach domowych celem spowolnienia procesu degradacji mowy.

Podyplomowo o klimacie

Wydarzenia 18

Fot. AGH

KRAKÓW/WARSZAWA/WROCŁAW Międzyuczelnianą Akademię Klimatu będą realizować Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Wrocławski. Konsorcjum z udziałem sektora bankowego i biznesu poprowadzi interdyscyplinarne studia podyplomowe. MAK to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych. Zajęcia będą organizowane przez wszystkie trzy uczelnie. Prace dyplomowe mogą powstawać w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych, w skład których wejdą finansiści, inżynierowie i humaniści.

WSB także w Łodzi

Wydarzenia 19

Fot. WSB

ŁÓDŹ Największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych powiększyła się o kolejną placówkę. Jedenastym miastem z Wyższą Szkołą Bankową – po Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu – została Łódź. Nabór rozpocznie się pod koniec marca. Kandydaci znajdą w ofercie studia licencjackie oraz 80 kierunków studiów podyplomowych. Na pierwszym stopniu będzie można studiować m.in. finanse i rachunkowość, design w biznesie oraz zarządzanie. Pierwsza WSB powstała 28 lat temu w Poznaniu. Od tamtej pory studia w placówkach całej grupy podjęło ponad 400 tys. studentów. Szkoły prowadzą 230 kierunków licencjackich i magisterskich oraz 680 podyplomowych. Oferują także studia MBA.

Opracował Konrad Pfeiffer

Współpraca: Renata Czeladko, Marcin Czyżniewski, Kamil Dziewit, Weronika Gocłowska, Marta Jagiełowicz, Ewa Jankiewicz, Agnieszka Książkiewicz, Daiwa Maksimowicz, Anna Modzelewska, Marek Pawłowski, Krzysztof Szymański, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć