logo
FA 3/2021 W stronę historii

Michał Musielak

W niesprzyjających warunkach

Fenomen Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu jest szczególny, bowiem pokazuje, że nauczanie tej profesji może się powieść również w warunkach skrajnie niesprzyjających. Tak się w najnowszych dziejach polskiej medycyny zdarzyło kilkakrotnie. Raz w Edynburgu oraz równolegle w Warszawie pod okupacją hitlerowską, gdzie funkcjonowały Wydział Lekarski tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich i fakultet medyczny Uniwersytetu Warszawskiego.