logo
FA 3/2021 życie naukowe

Andrzej Jajszczyk

Pułapki ewaluacji

Przeniesienie mechanizmów używanych w kategoryzacji jednostek naukowych na ocenę indywidualnych pracowników prowadzi do patologii.