logo
FA 3/2021 informacje i komentarze

Nagroda Kotarbińskiego

Nagroda Kotarbińskiego 1

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę, doceniając jej znaczenie we współczesnym świecie.

Patron nagrody, prof. Tadeusz Kotarbiński, był wybitnym filozofem, logikiem i etykiem, a także doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządnym człowiekiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, który po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem T. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Na sześć dotychczasowych konkursów nadesłano blisko trzysta sześćdziesiąt publikacji, których autorzy pracują w wiodących instytucjach naukowych w Polsce. Książki zgłaszane do konkursów przynależą do rozmaitych dyscyplin, wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i odmiennych metodologii. Stoją za nimi rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja prac ukazuje bogaty obraz polskiej humanistyki.

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu, składająca się z naukowców z wiodących polskich instytucji naukowych. Każdego roku jury typuje do finału pięć najlepszych książek z takich obszarów jak filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Dzieła te niejednokrotnie wpisują się w aktualny dyskurs naukowy, a często także społeczny.

O konkursie: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl; Bieżące informacje: https://www.facebook.com/nagrodatk

Wróć