logo
FA 3/2021 okolice nauki

Książki nadesłane

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, red. nauk. Jerzy WOŹNICKI, Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2020.

Zbigniew CHOJNOWSKI, Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2020.

Michał Roch KACZMARCZYK, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Monografie FNP.

Ludzie TNP. Słownik biograficzny (1820-2020), red. nauk. Małgorzata KAMIŃSKA, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2019.

Zbigniew Paweł KRUSZEWSKI, Towarzystwa naukowe – niedoceniane organizacje, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2020.

Zbiory specjalne Towarzystwa Naukowego Płockiego. Tom I: Najstarsze manuskrypty (IX-XVIII w.) i inkunabuły, oprac. Daniel BRZEZIŃSKI i Grażyna SZUMLICKA-RYCHLIK, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2019.

Zbigniew KRUSZEWSKI, Towarzystwo Naukowe Płockie w odrodzonej Polsce, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2018.

Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Szkoła jako przestrzeń uznania, PWN, Warszawa 2020.

Michał SIKORSKI, Stefan JACKOWSKI, Karolina MATYSIAK, Przestrzenie uniwersytetu. Trendy, wizje, standardy projektowania, Wyd. UW, Warszawa 2020.

Anna SOKOŁOWSKA, Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka. Studium socjopedagogiczne, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020, seria: Psychologia i Pedagogika.

Elżbieta SARNECKA, Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Lech KOŁODZIEJCZYK, Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Aleksander R. BAŃKA, Désiré Mercier (1851-1926). Wokół kantyzmu i apologii wiary, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Feliks TOMASZEWSKI, Syberia i rosyjska/radziecka Północ, niekończąca się gra: zakrywanie – odsłanianie, Wyd. UG, Gdańsk 2020.

Magdalena PASTUCH, Polskie wyrażenia o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Dagmara GŁUSZEK-SZAFRANIEC, Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Un Mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas, eds. Cecylia TATOJ, Marek BARAN, R. Sergio BALCHES ARENAS, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Agnieszka LOSKA, Le néofantastique féminin d’Anne Duguël, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian, red. Dominik ANTONOWICZ, Anna MACHNIKOWSKA, Adam SZOT, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Aleksandra NIEWIARA, My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Marc DINGMAN, Twój mózg bez tajemnic. Rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i myśleniu, tłum. Bożena Jóźwiak, DW Rebis, Poznań 2020.

Marvin CARLSON, Teatr, tłum. Krystyna Kujawińska Courtney i Anna Jędrzejewska, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Krótkie Wprowadzenie.

Izabella ADAMCZEWSKA-BARANOWSKA, Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego, Wyd. UŁ, Łódź 2020.

Aleksander Wojciech MIKOŁAJCZAK, Design Kleksa. Społeczna historia wiecznych piór, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020.

Dorota PIEKARCZYK, (Nie) oceniaj książki po okładce. Teksty na okładkach publikacji popularnonaukowych, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Wróć