logo
FA 3/2021 na pograniczach nauki

Radosław Kazibut

Inne linie frontu w „wojnie o naukę”

Osiągnięcia nauki, autorytet naukowców, a także język nauki mogą zostać wykorzystane do tworzenia i zarządzania opinią społeczną, budowania wizerunku i prestiżu. Świat polityki i marketingu politycznego już dawno ma tego świadomość. Think tanki i grona eksperckie podpowiadają rządom, jakie decyzje i działania należy podejmować, zarządzając kryzysami.