logo
FA 3/2021 życie naukowe

Wojciech Włoskowicz

Indeks czasopism nakazanych

Instytucja wykazu czasopism (i wydawnictw) jest snem szalonego technokraty. Sama publikacja artykułu w czasopiśmie lub wydawnictwie ujętym na jakiejś urzędniczej liście nie stanowi absolutnie żadnej gwarancji jakości tej pracy. Uzasadnianie prawdziwości tego stwierdzenia przypomina dowodzenie kulistości Ziemi.