logo
FA 3/2021 informacje i komentarze

Bartosz Molik

I bez Covidu źle, a co dopiero po nim

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje dotyczące pogarszającego się poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, jak również możliwości negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na ich zdrowie fizyczne. Akademie wychowania fizycznego, podobnie jak inne jednostki naukowe, od kilkudziesięciu lat starają się systematycznie monitorować sytuację w kraju. Warszawski AWF od lat 70. XX wieku, za sprawą zespołów kierowanych przez prof. Ryszarda Przewędę oraz dr. Janusza Dobosza, dokonuje weryfikacji poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wyniki badań potwierdzają proces pogarszania się poziomu sprawności fizycznej młodzieży szkolnej w Polsce. Szybko rośnie liczba dzieci z otyłością i nadwagą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne. Kolejnym zagrożeniem, dokumentowanym w badaniach, jest stale wzrastająca liczba wad postawy. W ostatnich latach bóle kręgosłupa deklarowane są już przez młodzież szkolną. Bezpośredni wpływ na raportowane trendy ma zmieniający się styl życia, w tym systematycznie ograniczana aktywność fizyczna.

Istotny wpływ na pogarszający się stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży może mieć opisywany aktualnie w najnowszych pozycjach piśmiennictwa tzw. efekt pocovidowy (ang. long COVID, post-COVID syndrome). Badania opisują tzw. efekt long COVID u dzieci (zwykle od 9 do 15 roku życia), które w większości przypadków przechodzą COVID bezobjawowo. U części z nich w okresie od 2 do 8 miesięcy od zakażenia pojawiają się: zmęczenie, duszności, bóle w klatce piersiowej, palpitacje serca, omdlenia, bóle i zawroty głowy, przejściowa utrata pamięci, zaburzenia poznawcze, depresja, osłabienie i bóle mięśni. Najdłużej utrzymującym się objawem, opisywanym zarówno u dzieci, jak i dorosłych, jest chroniczne zmęczenie i osłabienie, które uniemożliwia powrót do szkoły czy pracy w normalnym wymiarze czasowym.

Opisywane zmiany sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prawdopodobny wpływ efektu pocovidowego wraz z istotnym ograniczeniem aktywności fizycznej wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego też eksperci z akademii wychowania fizycznego podjęli się, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, opracowania programu skoncentrowanego na poprawie zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży, która po okresie wielomiesięcznej pracy zdalnej narażona jest na ryzyko pogłębienia wad postawy, otyłości i nadwagi i obniżającego się poziomu sprawności fizycznej. Program ma na celu, w pierwszej kolejności, przekazanie nauczycielom wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego wytycznych dotyczących aktywizacji ruchowej podopiecznych po okresie pandemii. W drugim etapie wdrożone zostaną działania zachęcające młodzież szkolną do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie

Wróć