logo
FA 3/2021 na pograniczach nauki

Łukasz Afeltowicz

Heurystyki, z którymi się zmagamy

Trening poznawczy, praca zespołowa i ramy instytucjonalne sprawiają, że sposób myślenia naukowca musi wydawać się laikowi obcy i dziwny. Tym, co może budzić szczególne zaskoczenie, jest stosunek naukowców do faktów.