logo
FA 3/2021 na pograniczach nauki

Paweł Polak

Filozofia (pograniczy) nauki

Pseudonauka nie jest odgrodzona linią demarkacyjną od bezpiecznego obszaru nauki. Uwarunkowania naukometryczne sprzyjają powstawaniu działalności pseudonaukowej w pozornie „porządnych” miejscach. Ostatnim zabezpieczeniem znów okazuje się etos uczonego (czyli sfera indywidualnych decyzji). Dziś, w dobie osłabienia etosu, preferowanie wskaźników naukometrycznych szczególnie silnie powinno prowadzić do erodowania nauki.