logo
FA 3/2021 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Oferta na miarę czasów

Rok pandemii wymusił potrzebę poczynienia błyskawicznych zmian w wielu obszarach. Konieczność modyfikacji kierunków działania nie ominęła także sektora szkolnictwa wyższego, który musiał szybko i sprawnie zareagować na zaistniałe okoliczności. Jak w tych nieprzewidywalnych czasach poradziła sobie jedna z lubelskich uczelni, informuje miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Wiadomości Uniwersyteckie” (nr 1/2021).

Z przytoczonych słów skierowanych do społeczności akademickiej przez rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego wynika, że kierowana przez niego jednostka zdała ten trudny egzamin z wynikiem pozytywnym. Umiejętne dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb bieżącej chwili oraz wykorzystanie metod kształcenia na odległość pozwoliły na zachowanie ciągłości nauki. W covidowym zamieszaniu nie można zapomnieć o innych odniesionych sukcesach. Prof. Dobrowolski wymienia wiele osiągnięć zapisanych na koncie uczelni, przypominając o zdobytych przez lubelskich badaczy laurach w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, o owocnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, utworzonych nowych kierunkach studiów czy modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury.

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, artykułuje z kolei potrzebę utrzymania wysokiego poziomu edukacyjnej oferty. Jej zdaniem, od jakości tejże zależeć będzie dalszy kierunek rozwoju zarówno sfery dydaktyczno-społecznej, jak i potencjału nauczycieli oraz studentów. Zadaniem na dziś jest przygotowanie propozycji dla przyszłych kandydatów w taki sposób, by chcieli oni wybrać właśnie UMCS.

Czytelnia czasopism 2

Więcej światła

Materiały wybuchowe, narkotyki czy inne niebezpieczne substancje pozostawiają ślady niewidoczne dla ludzkiego oka. Skoro tak się dzieje, to nasuwa się pytanie, jak radzą sobie w sytuacjach zagrożenia służby odpowiedzialne chociażby za ochronę lotnisk czy innych obiektów użyteczności, publicznej, zobligowane do sprawdzenia zawartości pozostawionych bez opieki toreb, paczek lub worków foliowych. W sukurs przychodzi im metoda wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS). Na czym dokładnie polega jej specyfika informuje pismo Wojskowej Akademii Technicznej „Głos Akademicki” (nr 11-12/2020).

Z opisu techniki opierającej się na unikatowym procesie, jakiemu ulegają fotony, dowiadujemy się, że tzw. efekt Ramana zachodzi po rozproszenia światła przez cząsteczki substancji w momencie, kiedy następuje zmiana energii padającego fotonu. Już rozproszone światło pada na detektor i kolejno zostaje przetworzone na widmo. O skuteczności tej charakterystycznej metody dowodzą prowadzone na WAT badania. Oprócz tych ostatnich, uczelnia jest także aktywna na wielu innych polach. Uczestniczy m.in. w interdyscyplinarnym projekcie „Platforma rozwoju urządzeń optycznych na bazie nieliniowych, topologicznych stanów światła opartych o materię miękką – TopoLight”, który realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020-FET Open pod hasłem Future and Emerging Technologies (Przyszłe i powstające technologie). W tym przypadku naukowców interesują zjawiska zachodzące w tzw. wnękach optycznych. Po zakończeniu całego procesu poznawczego badacze mają nadzieję uzyskać nie tylko wiedzę na temat natury oddziaływania światła z materią, ale także poznać możliwości odkrycia takiego rodzaju materiałów, których istnienie wpłynie na rozwój technologii fotonicznych.

Czytelnia czasopism 3

Tradycja zobowiązuje

W listopadzie ub. roku minęło 100 lat od pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Wydarzenie, które jest synonimem inauguracji studiów lekarskich na uczelni ze stolicy Wielkopolski miało unikatowych charakter. Uczestniczyły w nim bowiem zaledwie cztery osoby, w tym pierwszy dziekan wydziału, prof. Adam Wrzosek. O tym, jak historyczne wątki wplatają się w materię teraźniejszości, opowiada w rozmowie z dwumiesięcznikiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Fakty UMP” (nr 5-6/2020) obecny dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Maciej Cymerys.

Mając świadomość wartości przekazanego dziedzictwa, interlokutor zwraca uwagę na aktualność słów wypowiedzianych kiedyś przez prof. Wrzoska, który apelował, by kształcenie medyków odbywało się w duchu humanizmu, a nie wyłącznie na drodze jednostronnej edukacji przyrodniczo-lekarskiej. Indagowany o przyszłość Wydziału Lekarskiego w kolejnym stuleciu dr Cymerys podkreśla, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, zważywszy chociażby fakt zauważalnego tempa zmian, jakie nieustająco dokonują się w otaczającym nas świecie. Dziś w roli zadań priorytetowych przeznaczonych do realizacji występują zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne. Następne pokolenia z pewnością w większym stopniu korzystać będą w procesie kształcenia z nowoczesnych metod edukacyjnych.

Jedna rzecz natomiast nigdy nie powinna ulec zmianie. Tą rzeczą jest nauczanie przy łóżku chorego. Nic bowiem nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu przyszłego medyka z pacjentem.

Wróć