logo
FA 3/2021 na pograniczach nauki

Zdzisław Kieliszek

Bocheńskiego pojęcie zabobonu a gender studies

W strukturę gender studies są integralnie wpisane postulatywne idee, według których należałoby bezwzględnie przemodelować całą, zewnętrzną względem poszczególnego człowieka, społeczno-kulturową rzeczywistość, aby zapewnić przyszłym pokoleniom szczęśliwe życie. Tymczasem w gender studies zbyt mało jeszcze udowodniono, aby uprawnione było postawienie aż tak daleko idących postulatów o charakterze praktycznym.