logo
FA 3/2021 informacje i komentarze

Przemysław Czarnek

AWF-y na zdrowie!

Minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek mówi o programach wspierających kondycję i zdrowie dzieci i młodzieży.

AWF-y na zdrowie! 1

Naszą odpowiedzią na ostatnie doniesienia naukowe dotyczące stale pogarszającego się poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży są cztery programy wspierające uczniów w powrocie do szkół po pandemii. Pierwszy z nich, co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, został opracowany we współpracy z rektorami akademii wychowania fizycznego w Polsce. Dotyczy on powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Kolejne trzy, o których będziemy sukcesywnie informować, to wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku oraz pomoc w uzupełnieniu wiedzy. Dziś skupiamy się przede wszystkim na tym pierwszym, który kierujemy do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz do nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i średnich. Przygotowaliśmy specjalne szkolenia, które poprowadzą specjaliści z akademii wychowania fizycznego w całej Polsce.

Program „Aktywny powrót do szkoły po pandemii” podzielony jest na 2 etapy. Pierwszy z nich, czyli szkolenia dla nauczycieli, zacznie się już w kwietniu i potrwa do końca 2021 r., a drugi − dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów − chcielibyśmy rozpocząć we wrześniu. Te dodatkowe zajęcia sportowe będą przygotowane przez specjalistów z akademii wychowania fizycznego, a prowadzić je będą właśnie przeszkoleni wcześniej nauczyciele.

Celem planowanych szkoleń jest dostarczenie nauczycielom poszerzonej wiedzy na temat problemów, z jakimi będą się borykali uczniowie po powrocie do nauki stacjonarnej. Chcemy, żeby po naszych szkoleniach nauczyciele byli gotowi do prowadzenia bardziej efektywnych zajęć wychowania fizycznego. Na ten cel przeznaczymy w tym roku 42 mln zł, ale z całą pewnością program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Wróć