logo
FA 3/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Wydarzenia 1

Z ministerstwa do POLSA

WARSZAWA Prof. Grzegorz Wrochna, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Zastąpił Michała Szaniawskiego, który kierował POLSA od 2019 roku. Nowy prezes jest profesorem nauk fizycznych. W latach 1991–1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC. Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r. Współtworzył Polską Sieć Astrofizyki Cząstek. Był jednym z prowadzących eksperyment „Pi of the Sky” śledzący optycznie błyski promieniowania gamma wykrywane przez sieć satelitów. POLSA została utworzona w 2014 roku. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rozwoju oraz promocji dorobku i potencjału przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych krajowego sektora kosmicznego oraz opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego.

Wydarzenia 2

Na czele nowego instytutu

WARSZAWA Prawnik i politolog dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW, został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko dyrektora Instytutu De Republica. Od 2010 r. związany jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2012 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi Kancelarię Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy Sp. k. Instytut De Republica to państwowa jednostka budżetowa podległa premierowi, która ma działać na rzecz promocji polskiej nauki. Rozpoczęła działalność 22 lutego.

Rekordowy wynik w MSCA IF

BRUKSELA/WARSZAWA Ponad 2,2 mln euro wynosi wartość 14 polskich grantów indywidualnych MSCA dla doświadczonych naukowców przyznanych w ostatnim konkursie w programie Horyzont 2020. To rekordowy wynik, mimo największej konkurencji (ponad 10 tys. złożonych wniosków). Po dwa granty trafiły do Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozostałe realizowane będą w: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Gdańskiej, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Po raz pierwszy jeden z grantów indywidualnych trafił do firmy – Saule Technologies SA. W sumie na badania prowadzone przez 1630 doświadczonych naukowców przeznaczono 328 mln euro.

Wydarzenia 3

Doktorat h.c. – prof. Stefan Sokołowski

LUBLIN/LWÓW Prof. Stefan Sokołowski z Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. To pierwszy pracownik naukowy UMCS reprezentujący nauki ścisłe, który uzyskał najwyższą godność akademicką od zagranicznej instytucji naukowej. Doceniono jego wkład w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz wieloletnią polsko-ukraińską współpracę naukową. Zainteresowania prof. Sokołowskiego koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą teorii płynów. Oprócz badań o charakterze teoretycznym, prowadził prace dotyczące interpretacji wyników doświadczalnych z zakresu adsorpcji i chromatografii. Z uwagi na epidemię koronawirusa tytuł wręczył mu Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Vasyl Pavluk.

Wydarzenia 4

Politechnika Bydgoska coraz bliżej

WARSZAWA/BYDGOSZCZ Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wniosek o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych. O zmianie nazwy społeczność akademicka UTP dyskutowała od wielu lat. Na początku lutego br. odbyło się ogólnouczelniane referendum w tej sprawie. Ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy. UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska; potem przez lata uczelnia nosiła miano Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku. Na 7 wydziałach kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. UTP zatrudnia 566 nauczycieli akademickich, w tym 58 prof., 127 dr. hab., 299 dr. i 82 mgr. UTP posiada prawo doktoryzowania w 3 dziedzinach i w 7 dyscyplinach (nauki inżynieryjno-techniczne: inżynieria lądowa i transport, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki ścisłe i przyrodnicze: nauki chemiczne; nauki rolnicze: zootechnika i rybactwo, rolnictwo i ogrodnictwo) oraz 3 do habilitowania (nauki inżynieryjno-techniczne: inżynieria mechaniczna; nauki rolnicze: zootechnika i rybactwo, rolnictwo i ogrodnictwo). Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zrzesza 22 uczelnie członkowskie (w tym 14 z „politechniką” w nazwie) i 7 stowarzyszonych.

Wydarzenia 5

Pontyfikał od podszewki

WARSZAWA Pierwsze naukowe opracowanie Pontyfikału Płockiego przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. W efekcie ich prac powstała monografia obejmująca krytyczną edycję tekstu łacińskiego, jego przekład na język polski oraz facsimile. W trzytomowym dziele mieści się obszerne studium teoretyczne z interpretacją treści teologicznych, kanoniczno-prawnych, polityczno-społecznych oraz zapisów muzykologicznych. Przeprowadzono dogłębną analizę kodykologiczną, paleograficzną i technologiczną z użyciem nowoczesnych metod analizy atramentów i pigmentów, a także samego podłoża pergaminowego, na którym napisano kodeks. W badaniach porównawczych składu atramentów zastosowano tzw. metodę „odcisku palca”, udowadniając różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu. Ustalono, że najstarszy kompletny pontyfikał w zbiorach polskich powstał w latach 1180–1215 i ma wielu autorów, a „pierwszy pisarz wywodził się z opactwa św. Wawrzyńca w Liège”. Pontyfikał składa się z 211 kart pergaminowych i zawiera opisy oraz normy 85 obrzędów, znajdują się w nim 233 miejsca, w których tekstowi liturgicznemu towarzyszy zapis melodii.

Harmonogram konkursów ERC

BRUKSELA Komisja Europejska przedstawiła harmonogram prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Budżet trzech głównych programów ERC: Starting Grant, Consolidator Grant i Advanced Grant, wyniesie 1,9 mld euro. Jako pierwszy wystartował konkurs dla początkujących naukowców. O SG można aplikować do 8 kwietnia (budżet 619 mln euro). Od 11 marca otwarty jest konkurs o CG (633 mln euro, deadline: 20 kwietnia). Wreszcie 20 maja ruszy AG (626 mln euro, deadline: 31 sierpnia). Ogłoszony harmonogram jest pierwszym w nowym unijnym programie ramowym badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, obejmującym lata 2021–2027. ERC ma otrzymać z niego ponad 16 mld euro, a więc o 22% więcej niż z Horyzontu 2020. Do tej pory ERC sfinansowała prace około 80 tys. naukowców. Od stycznia funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełni prof. Andrzej Jajszczyk.

Wydarzenia 6

Medal Uznania dla AZS

LJUBLJANA/WARSZAWA Akademicki Związek Sportowy otrzymał od Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego (EUSA) Medal Uznania dla stowarzyszeń członkowskich za organizację Integracyjnych Mistrzostw Polski. To prowadzony od 2016 roku, w ramach upowszechniania sportu, cykl zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczą w nich zawodnicy z całej Polski. Możliwość sportowej rywalizacji pozwala im włączyć się lub powrócić do czynnego życia. W dotychczasowych pięciu edycjach zorganizowano w sumie 39 imprez, w których wzięło udział 1700 studentów i pracowników uczelni. Rywalizowali w takich dyscyplinach, jak: badminton, bilard, boccia, bowling, e-sport, goalball, pływanie, showdown, szachy, tenis stołowy, strzelectwo sportowe i żeglarstwo. W grudniu ub.r. projekt znalazł się w TOP-3 całej Unii Europejskiej w konkursie #BeINclusive.

EUA coraz liczniejsza

BOLONIA Uniwersytet Gdański i Akademia WSB dołączyły do grona pełnoprawnych członków Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Tym samym do organizacji należy już 36 polskich instytucji. UG powrócił na łono stowarzyszenia po kilku latach nieobecności. EUA to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Powstała w 2001 roku. Zrzesza ponad 850 podmiotów z 48 krajów. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje ten sektor na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących kształcenia, badań czy innowacji. Na wszystkich uczelniach należących do organizacji studiuje 17 mln osób. W zarządzie EUA zasiada w tej kadencji były rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys.

Wydarzenia 7

Nagrody IAHR dla bulwarów i kanału

WARSZAWA Bulwary Wiślane w Warszawie i Kanał Augustowski (na fot.) zostały nagrodzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (IAHR). To najważniejsze wyróżnienie hydrologiczne w Europie. Europejscy hydrolodzy uhonorowali warszawskie bulwary wiślane nagrodą „Industry Innovation Award” jako wyróżniający się przykład nowoczesnego nabrzeża łączącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców z ochroną natury. Ich historia sięga przełomu XIX i XX stulecia. Obecny wygląd zawdzięczają przebudowie, którą rozpoczęto w 2013 roku. Dziś stanowią jedną z głównych atrakcji stolicy. Kanał Augustowski, powstały w latach 1824–1839 i łączący drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem, zdobył natomiast „Regional Hydro-Environment Heritage Award” jako skarb inżynierii hydraulicznej. Nagrody wręczono w Warszawie podczas VI europejskiego kongresu IAHR zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wzięło w nim udział prawie 500 specjalistów z 53 krajów.

Wydarzenia 8

Nagroda za badania klimatu

TORUŃ Prof. Hans Joachim Schellnhuber, niemiecki fizyk teoretyk, fizyk atmosfery i klimatolog, został tegorocznym laureatem międzynarodowej nagrody naukowej Ratio et Spes przyznawanej wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Watykańską Fundację Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Do drugiego konkursu o tematyce Human development and the global environment zgłoszono 14 kandydatów. Prof. Schellnhubera uhonorowano za serię interdyscyplinarnych publikacji otwierających nowe lub poszerzających dotychczasowe pola badawcze nad wpływem globalnego ocieplenia na wiele istotnych z punktu widzenia środowiska i życia człowieka elementów, takich jak zdrowie, ekonomia czy relacje społeczne, a także poruszających kwestie rozumienia przez ludzkość zagrożeń będących następstwem zmiany klimatu. W 1992 roku utworzył on sławny Potsdam Institute for Climate Impact Research; był także jego wieloletnim dyrektorem.

Wydarzenia 9

Synchrotron się powiększa

KRAKÓW Hala eksperymentalna krakowskiego synchrotronu zostanie rozbudowana. Prace rozpoczną się w drugim półroczu. W nowej części o powierzchni ponad 2 tys. m2 zaplanowano linię SOLCRYS, przeznaczoną do badań strukturalnych, której stacje końcowe umożliwią m.in. analizy struktury białek, wirusów, kwasów nukleinowych i polimerów. Badania te dostarczą wiedzy o molekularnych podstawach funkcjonowania organizmów żywych oraz o architekturze makrocząsteczek. SOLCRYS będzie jedyną tego rodzaju infrastrukturą badawczą w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przewidziano także instalację mikroskopów w ramach rozwoju Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej. Miejsce znajdzie tutaj także instalacja odzysku i skraplania helu używanego do eksperymentów oraz infrastruktura serwerowni. Inwestycja powinna się zakończyć w 2022 roku. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zostało wybudowane w latach 2010–2015 przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wydarzenia 10

Nowa dyrektor IF PAN

KRAKÓW Prof. Małgorzata Filip objęła 1 marca funkcję dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN na kadencję 2021–2025. Zastąpi kierującego placówką od 2017 r. prof. Władysława Lasonia. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lęku, depresji i uzależnień lekowych. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Uzależnień. Jest autorką książki pt. Uzależniony od kokainy ludzki mózg – osiągnięcia funkcjonalnej diagnostyki obrazowej. IF PAN utworzono w 1954 r. jako Zakład Farmakologii PAN. W samodzielny instytut przekształcono go w roku 1974. To wiodący w Polsce ośrodek naukowy, specjalizujący się w dziedzinie neuropsychofarmakologii. Badania naukowe, prowadzone w 14 zakładach, pracowniach oraz na terenie nowoczesnej zwierzętarni, koncentrują się wokół zaburzeń funkcji układu nerwowego oraz poszukiwania nowych substancji biologicznie czynnych, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą znaleźć zastosowanie jako leki w terapii chorób psychicznych i neurologicznych.

Wydarzenia 11

Polska MOOC edukacji

WARSZAWA Ponad 30 tys. osób zarejestrowało się dotychczas na platformie edukacyjnej NAVOICA. Od uruchomienia platformy zrealizowano już blisko 150 szkoleń opracowanych przez ekspertów z ponad 30 polskich uczelni i instytucji. Zaświadczenia o ich ukończeniu otrzymało 12,5 tys. uczestników. NAVOICA to platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (Massive Open Online Courses), czyli szkolenia online otwarte dla wszystkich. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB każdy, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia, może w bezpieczny sposób i bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje. Zdecydowana większość kursów prowadzona jest w języku polskim, ale są także w języku angielskim i rosyjskim. Tematyka dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, metodyki pisania prac dyplomowych, zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier.

Współpraca ESA z ALK

WARSZAWA Europejska Agencja Kosmiczna nawiązała stałe partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego. Celem inicjatywy pod nazwą „ESA Lab” jest współpraca z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i realizacji wysokiej jakości programów edukacyjnych. Koźmiński jest obecnie jedyną krajową uczelnią, która kształci kadry menedżerskie dla przemysłu kosmicznego. W ub.r. uruchomiono studia podyplomowe, dzięki którym już w czerwcu rynek wzbogaci się o kilkunastu nowych specjalistów przygotowanych do zarządzania projektami kosmicznymi. Uczelnia prowadzi także badania nad prawnymi aspektami działalności kosmicznej oraz regulacjami systemowymi, jest też współorganizatorem European Rover Challenge, a wraz z Akademią Sztuki Wojennej realizuje projekt dotyczący cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym. W „ESA Lab” zrzeszonych jest 13 europejskich uczelni. W grudniu 2020 r. partnerem została Politechnika Gdańska.

Wydarzenia 12

Nowym bolidem na tory F1

RZESZÓW Studenci Politechniki Rzeszowskiej z PRz Racing Team zaprezentowali swoją najnowszą konstrukcję PMT-03. To już trzeci bolid wyścigowy w ich warsztacie. Powstawał 334 dni, a pracowało nad nim 45 osób. Silnik zastosowany w najnowszym bolidzie ma moc 85 KM. Prędkość 100 km/h pojazd osiąga w około 4 s. Samochód waży 215 kg, czyli o 20 kg mniej od poprzedniej konstrukcji. Aby uzyskać te wyniki, zastosowano takie materiały, jak wytrzymałe stopy aluminium, tytan, kevlar, aramid oraz włókno węglowe. Konstrukcja nośna bolidu jest oparta na rurach ze stali chromowo-molibdenowej o zwiększonej wytrzymałości. Aby poprawić właściwości jezdne, użyto nowych, 10-calowych opon o lepszej charakterystyce niż w poprzednim pojeździe. W tegorocznych planach są starty w zawodach Formuła Student odbywających się na torach F1.

Wydarzenia 13

UAM ze znakiem jakości IEP

POZNAŃ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej – Institutional Evaluation Programme, która przeprowadzona została przez ekspertów European University Association. UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Wcześniej prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem jakości EUA-IEP uzyskały: Politechnika Gdańska (2018), Politechnika Łódzka (2019), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2019) i Politechnika Wrocławska (2020). Szczegółowej analizie poddano nową strukturę uniwersytetu, infrastrukturę, możliwości rozwoju dla studentów, współpracę z otoczeniem zewnętrznym, system nauczania, badania oraz umiędzynarodowienie. Znakiem jakości EUA-IEP uczelnia będzie mogła się posługiwać przez 5 lat.

Nie tylko homo sapiens

ŁÓDŹ Centrum Badań Posthumanistycznych zainaugurowało działalność na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To pierwsza jednostka o takim profilu w Polsce. Zajmuje się badaniami z pogranicza nauk humanistycznych, środowiska naturalnego oraz nowych technologii. Ma za zadanie upowszechniać wiedzę o posthumanizmie, transhumanizmie, kulturze i społeczeństwie cyfrowym oraz podmiotach pozaludzkich. Centrum ma tworzyć pomost pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi, wzmacniać więź między kulturą, sztuką i technologią. Docelowo naukowcy zaangażowani w działalność nowego podmiotu chcą stworzyć nowe czasopismo naukowe. Współzałożycielkami jednostki są dr hab. Katarzyna Ostalska (kierownik) i dr Justyna Stępień z Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym UŁ.

Wydarzenia 14

Żubry w nowym miejscu

JANÓW LUBELSKI/WARSZAWA Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych. Stado założycielskie w Lasach Janowskich liczące obecnie 8 żubrów (w tym 4 samice) ma być początkiem subpopulacji składającej się z około 40 osobników. Zwierzęta pochodzą z populacji w Puszczy Boreckiej oraz z rezerwatu Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór. Transportowane były w drewnianych skrzyniach zapewniających im bezpieczeństwo w czasie podróży. Po 5 tygodniach adaptacji do nowych warunków stado opuściło zagrodę aklimatyzacyjną. Opiekunowie mogą śledzić żubry poprzez sygnał nadawany z obroży telemetrycznej.

Wydarzenia 15

Centra nauki w wersji mini

WARSZAWA Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (na fot. w środku) podpisał z Centrum Nauki Kopernik umowę, na podstawie której powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. SOWA to minicentra nauki, które zostaną uruchomione przy istniejących już instytucjach kultury, m.in. bibliotekach, muzeach czy domach kultury. W ciągu najbliższych czterech lat resort przeznaczy na ten cel 44 mln zł, z czego 12 mln zł już w tym roku. Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będą składać się z wystawy (15–18 eksponatów ukazujących zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, np. kolorowe cienie – mechanizmy powstawania cienia; rysowanie w lustrze – koordynacja oka i ręki; idealna symetria) i Masterni, czyli przestrzeni, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie i inżynieryjne („Skonstruuj zamek do drzwi”, „Zbuduj tor magnetyczny dla piłki”, „Zagraj na kieliszkach”). Dwa pierwsze minicentra zostaną ulokowane w Raciborzu oraz Piotrkowie Trybunalskim, a 30 kolejnych będzie uruchomionych w latach 2022–2023.

Ustandaryzować geodane

WROCŁAW Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która została członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium), czuwającej nad opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych. Skupia ona ponad 500 firm, agencji rządowych, organizacji badawczych i uczelni. Standaryzacja umożliwia zapis w ogólnie przyjętych formatach, a ich wykorzystanie w różnych systemach pozwala na uzyskanie użytecznej informacji. Geodane to nie tylko zdjęcia satelitarne czy chmury punktów uzyskane przy pomocy skaningu laserowego, ale także dane pochodzące z różnego rodzaju urządzeń o znanej lokalizacji. Wchodzą one w skład Internetu Rzeczy, a różne obszary ich wykorzystywania (np. monitoring powodziowy, planowanie przestrzenne, zagrożenia sejsmiczne, rolnictwo) sprawiają, że użycie danych pochodzących z wielu źródeł w niestandaryzowanej postaci byłoby kłopotliwe. Dydaktykę oraz badania z zakresu geoprzestrzeni prowadzi Instytut Geodezji i Geoinformatyki UPWr.

Wydarzenia 16

Nagrodzeni przez ministra

WARSZAWA Minister edukacji i nauki przyznał badaczom 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku (lista nagrodzonych na www.forumakademickie.pl). Oceną merytoryczną wniosków zajmował się specjalny zespół doradczy, w skład którego powołano 32 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki. Pracom tego gremium przewodniczył prof. Tomasz Szapiro. W 2020 r. do resortu wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród, z których do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 111. Nazwiska laureatów ogłoszono podczas spotkania online, które odbyło się w Dniu Nauki Polskiej, 19 lutego.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Barlik, Marcin Czyżniewski, Katarzyna Dominiak, Magdalena Drwal, Damian Gębarowski, Piotr Karwowski, Szymon Różański, Sławomir Rybka, Przemysław Stanula, Krzysztof Szwejk, Paweł Śpiechowicz, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl

Wydarzenia 17Wydarzenia 18

oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze

Wróć