logo
FA 2/2023 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

7 lutego 2023 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Lilia Citko (UwB), Roman Kochnowski (UPed Kraków), Iwona Ndiaye (UWM), Bernadetta Puchalska–Dąbrowska (UWB)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Desire Andriamialivololondrainibe Rasolomampionona (PW), Tomasz Barszcz (AGH), Tomasz Chady (ZUT), Hubert Dębski (PL), Szymon Jaroszewicz (IPI PAN), Wojciech Jarzyna (PL), Piotr Koszelnik (PRz), Marta Kwiatkowska (University of Oxford), Lech Lichołai (PRz), Krzysztof Nadolny (PKosz), Jerzy Napiórkowski (UWM), Paweł Pasierb (AGH), Krzysztof Patan (UZ), Halina Pawlak–Kruczek (PWr), Aleksander Prociak (PK), Elżbieta Radziszewska–Zielina (PK), Dariusz Skorupka (AWL Wrocław), Andrzej Szarata (PK), Andrzej Teter (PL), Olgierd Unold (PWr), Izabela Zimoch (PŚ)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Alicja Dąbrowska–Kugacka (GUMed), Marcin Domżalski (UMŁ), Anna Drelich–Zbroja (UML), Renata Duchnowska (WIM Warszawa), Wiesław Jędrzejczak (IFiPS Warszawa), Piotr Mirosław Kasprzak (Szpital Uniwersytecki Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy), Wojciech Leppert (UMP), Katarzyna Lisowska (NIO Warszawa, Oddział w Gliwicach), Katarzyna Nowomiejska (UML), Aldona Pietrzak (UML), Krystyna Skalicka–Woźniak (UML), Dorota Tarnawska (UŚ), Bartosz Wasąg (GUMed), Mieszko Więckiewicz (UMWr), Paweł Zagożdżon (GUMed), Paweł Zalewski (UMK), Tomasz Zapolski (UML), Izabela Zawlik (URz)

NAUKI ROLNICZE: Natasza Borodynko–Filas (IOR-PIB Poznań), Stefan Pietkiewicz (em. SGGW), Mariusz Skowroński (UMK), Wojciech Stępień (SGGW)

NAUKI SPOŁECZNE: Waldemar Bednaruk (KUL), Krzysztof Borowski (SGH), Marek Ćwiklicki (UEK), Leszek Elak (ASW), Barbara Jankowska (UEP), Jarosław Karpacz (UJK), Sabina Kauf (UO), Joanna Misztal–Konecka (KUL), Anna Maria Musiała (UAM), Mariusz Popławski (UwB), Anna Wójcik–Karpacz (UJK), Teresa Żółkowska (USz)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Anna Cedro (USz), Paulina Dominiak (UW), Winicjusz Drozdowski (UMK), Marzena Dzida (UŚ), Jolanta Ejfler (UW), Marcin Kwit (UAM), Grzegorz Lot (PP), Agata Różańska (CAMK Warszawa), Ryszard Rzepecki (UWr), Jacek Ścianowski (UMK)

SZTUKI: Łukasz Huculak (ASP Wrocław), Andrzej Miśkiewicz (UMuz Warszawa), Adam Pociecha (ASP Katowice), Izabella Zielecka–Panek (UŚ)

Wróć