logo
FA 2/2023 informacje i komentarze

„Łódź Ulissesa" najlepszą książką humanistyczną

„Łódź Ulissesa" najlepszą książką humanistyczną 1

Maciej Świerkocki, autor książki Łódź Ulissesa, został laureatem VIII konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za najlepszą pracę z zakresu nauk humanistycznych w Polsce. Otrzymał 50 tys. zł na dalsze badania naukowe. Publikacja została zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

– To książka-dziennik tłumacza, dziennik przyjaciel rejestrujący żmudny, długoletni trudny proces tłumaczenia jednego z najtrudniejszych, jak się mówi, jednego z najbardziej nieczytanych arcydzieł – myślę, że ta sytuacja się zmieni – rejestrujący zmagania tłumacza zarówno z materiałem językowym, jak i z kontekstami. Rejestrujący jego znakomite pomysły na rozszyfrowanie aluzji, wyjaśnienie szczegółów szyfrowanych, biograficznych elementów. Ta książka jest wydarzeniem w humanistyce polskiej, ale jest też i będzie wydarzeniem w humanistyce europejskiej i szerzej światowej. Łodzią Ulissesa przepłyniemy przez arcydzieło Joyce’a, a sterujący nią Maciej Świerkocki przekona nas, że żyjemy w świecie przekładów, w czasach przekładu, tzn. w czasach szukania porozumienia, w czasach dialogu. A dialog, tak nam dzisiaj potrzebny, sztuka i nauka dialogu, jest pierwszą umiejętnością i powinnością humanisty – uzasadniała wybór prof. Anna Legeżyńska, zasiadająca w kapitule konkursu.

Maciej Świerkocki ukończył filologię angielską i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1987 roku był asystentem w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu na tej uczelni. Doktorat obronił w roku 1995. W październiku 2011 roku zrezygnował ze stałej pracy akademickiej i utrzymuje się wyłącznie z pisania.

– Chciałem zadedykować tę pracę prof. Grzegorzowi Gaździe, mojemu wieloletniemu szefowi na kierunku kulturoznawstwo, w dawnym Instytucie Teorii Literatury, który bardzo na tę książkę czekał, podobnie jak na ten przekład Ulissesa, niestety zmarł kilka miesięcy przed ukazaniem się tych książek, więc dziękuję, Grzegorz, byłeś dobrym szefem i dobrym przyjacielem. (…) Po 25 latach pracy na uniwersytecie zdecydowałem się żeglować samodzielnie, między innymi po to, żeby napisać te książki. Ta dedykacja dla prof. Gazdy jest także moją rehabilitacją, taką namiastką pracy habilitacyjnej, której nie zdążyłem, nie zdołałem u niego napisać. I niech ta książka będzie taką formą habilitacyjnej przeprawy – powiedział laureat.

Do konkursu zgłoszono ponad 60 książek wydanych w 2021 roku. Oprócz zwycięskiej do finału zakwalifikowano: „Każdy pyta co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie dr Marii Ferenc; Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia dr hab. Agnieszki Gajewskiej; Pierre Jacquelot, L’Art. De vivre longuement sous le nom de Medee dr hab. Magdaleny Koźluk; Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry dr. hab. Cezarego Wąsa.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Łódzki. Inicjatywa ma na celu promocję badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. To jedyne tego typu wyróżnienie przyznawane naukowcom przez instytucję naukową. Ocenie kapituły poddano dotychczas blisko 500 książek ze 130 instytucji naukowych.

MK

Wróć