logo
FA 2/2022 informacje i komentarze

W innych resortach

Oprócz środków na szkolnictwo wyższe i naukę w budżecie Ministerstwa Edukacji i Nauki, 4 mld 373 mln zł na finansowanie tego rodzaju działalności znajduje się w 7 innych ministerstwach: Zdrowia, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Infrastruktury, Sprawiedliwości, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rozwoju i Technologii. Minister zdrowia dysponuje kwotą 2 mld 237,2 mln zł na subwencje dla 9 uniwersytetów medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. MKiDN kwotą 872,1 mln zł subwencjonuje 19 uczelni artystycznych. MON przeznaczy 791,7 mln zł na subwencje dla 5 uczelni wojskowych. MI ma 206,9 mln zł, z czego na subwencje dla uczelni morskich w Gdyni i Szczecinie 182,9 mln zł, a na finansowanie kształcenia personelu lotnictwa cywilnego w różnych uczelniach – 24 mln zł. MSWiA ma w budżecie 134,8 mln zł na subwencje dla WSSP i WSP oraz dotację dla ChAT. We wskazanej na początku kwocie mieści się też dotacja dla PAN (korporacji, zarządu, a nie instytutów) w wysokości 105,9 mln zł. MS dysponuje kwotą 56,9 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę, w tym subwencjonuje Wyższą Szkołę Wymiaru Sprawiedliwości kwotą 49,3 mln zł. MRiT ma 12,5 mln zł na działalność Polskiej Agencji Kosmicznej. W budżetach kilku ministerstw są też wydzielone środki na działalność badawczo-rozwojową w wysokości 1 mld 383,3 mln zł, z czego aż 1 mld 139,6 mln pozostaje w dyspozycji MON.

(p)

Wróć