logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Zaplecze dla lasu

Zaplecze dla lasu 1

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma początki w utworzonej w 1919 r. Katedrze Leśnictwa na Studium Rolniczym UJ. W 1949 r. powstał Wydział Leśny UJ, który wraz z Wydziałem Rolnym stanowił podstawę powołania w 1953 Wyższej Szkoły Rolniczej, obecnego URK.

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału Leśnego prowadzona jest w 5 katedrach (Bioróżnorodności Leśnej, Ekologii i Hodowli Lasu, Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zarządzania Zasobami Leśnymi oraz Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki). Wydział dysponuje własnym imponującym obiektem w Krakowie. Ma stacje terenowe w znakomitych lokalizacjach w górach: w Kopciowej i Krynicy (Beskid Sądecki) oraz w Żydowskiem (Beskid Niski). Posiada też Muzeum Gleb. Dysponuje znakomitym zapleczem badawczym i dydaktycznym w postaci kilku tysięcy hektarów uczelnianego lasu w Beskidzie Sądeckim. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk leśnych. Uzyskał kategorię naukową A.

Kadrę WL stanowi 80 pracowników, w tym 7 profesorów tytularnych, 36 doktorów habilitowanych, 35 doktorów i 2 magistrów. W okresie 2016-2021 pracownicy wydziału zrealizowali 44 projekty krajowe i międzynarodowe, opublikowali 444 artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR, posiadających impact factor (IF) i opatentowali 21 wynalazków

Na kierunku leśnictwo studiują obecnie 882 osoby, w tym 580 na studiach stacjonarnych. Studia magisterskie zorganizowane są w moduły: Geoinformatyka w leśnictwie, Leśnictwo na terenach zurbanizowanych, Zarządzanie zasobami leśnymi, Ochrona ekosystemów leśnych. Na studiach doktoranckich jest 16 doktorantów, a w Szkole Doktorskiej – 9.

Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Piotr Kieraciński

Wróć