logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Z arystokratycznym rodowodem

Instytut Dendrologii PAN jest efektem realizacji idei zawartej w testamencie Władysława hr. Zamoyskiego (1853-1924), ostatniego właściciela dóbr kórnickich. Przekazał on cały majątek Narodowi Polskiemu, a na tej bazie w 1925 r. powstała Fundacja Zakłady Kórnickie. Jednym z jej celów miało być powołanie i utrzymanie instytucji zajmującej się badaniami roślin drzewiastych; placówka ta, w zamyśle fundatorów, miała być instytutem leśnym. Zakład Badania Drzew i Lasu powstał 1 lipca 1933 r., a od 24 maja 1952 r. funkcjonuje w strukturze Polskiej Akademii Nauk.

Zakres badań prowadzonych w instytucie zmieniał się wielokrotnie, naukowcy reagowali na najnowsze oczekiwania stawiane przez światową naukę, a także potrzeby praktyków, w tym leśników. W ID PAN prowadzone są badania z zakresu nauk leśnych i biologicznych. Strukturę placówki tworzy pięć zakładów: Biogeografii i Systematyki, Biologii Rozwoju, Genetyki i Interakcji Środowiskowych, Ekologii, Związków Symbiotycznych, a także Laboratorium Analiz Mineralnych, Arboretum (ok. 50 ha), Las Doświadczalny Zwierzyniec (222 ha), Zielnik i Biblioteka Kórnicka. Instytut ma kategorię naukową A. Zatrudnia 109 osób, w tym 8 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych oraz 23 doktorów. Współtworzy Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów PAN oraz posiada prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Aktualne badania statutowe obejmują dwa tematy: „Złożoność funkcji ekosystemów leśnych jako podstawa ich ochrony i zarządzania nimi w układach naturalnych i przekształconych” oraz „Biologiczne podstawy funkcjonowania roślin drzewiastych w warunkach zmieniającego się środowiska”. Realizujemy także liczne prace zlecane przez krajowe i zagraniczne instytucje. Wyniki badań publikujemy w najlepszych czasopismach naukowych na świecie, w tym „Nature” i „Science”. Wydajemy również własne czasopismo „Dendrobiology” – najwyżej indeksowane przez Web of Science polskie czasopismo leśne o IF 1,375.

Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Piotr Kieraciński

Wróć