logo
FA 2/2021 klucz do lasu

Jerzy Szwagrzyk

Wyczerpywanie się paradygmatów wiedzy leśnej

Zmieniają się oczekiwania ludzi odwiedzających lasy. Szczególnie w otoczeniu dużych aglomeracji miejskich ludzie nie kojarzą lasu z miejscem produkcji drewna. Tradycyjne formy korzystania z zasobów lasu, takie jak zbiór jagód i grzybów, są nadal popularne, ale lasy są też coraz częściej miejscem uprawiania sportu czy realizowania różnorakich pasji. Wiele celów odwiedzania lasów stoi w wyraźnej sprzeczności z ich funkcją produkcyjną.