logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Sylwan i nie tylko

Miesięcznik „Sylwan” jest najstarszym na świecie czasopismem naukowym z dziedziny leśnictwa – w 2020 r. obchodził 200-lecie istnienia. Jego wydawcą od 1883 r. jest Polskie Towarzystwo Leśne. Misją „Sylwana” jest wspieranie rozwoju nauk leśnych oraz transfer wiedzy do praktyki leśnej. W czasopiśmie ukazują się oryginalne i przeglądowe prace naukowe ze wszystkich dziedzin nauk leśnych, a także prace związane z problematyką lasów i leśnictwa z dziedzin pokrewnych. Publikowane prace są recenzowane, a „Sylwan” znajduje się w bazie Journal Citation Report ze wskaźnikiem IF 0,624 za 2019 r. Do chwili obecnej w czasopiśmie publikowane są prace w języku polskim, natomiast od połowy 2021 r. miesięcznik ukazywać się będzie w języku angielskim, z rozszerzonymi streszczeniami polskimi przeznaczonymi dla praktyków. Ambicją redakcji i rady programowej „Sylwana” jest otwarcie czasopisma na szersze grono autorów i odbiorców, warunkujące podnoszenie jego znaczenia na międzynarodowym rynku wydawniczym.

„Sylwan” nie jest jedynym polskim czasopismem naukowym z dziedziny leśnictwa. Oprócz niego ukazują się m.in. kwartalniki: „Folia Forestalia Polonica ser. A. Forestry” (wydawana przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN oraz Instytut Badawczy Leśnictwa) i „Leśne Prace Badawcze” (wydawana przez Instytut Badawczy Leśnictwa), a także półrocznik „Dendrobiology” (wydawany przez Instytut Dendrologii PAN).

(G)

Wróć