logo
FA 2/2021 klucz do lasu

Piotr Łakomy

Rozwój i wyzwania nauk leśnych

Rozwój nauk leśnych w Polsce należy rozpatrywać pod kątem ich związku z gospodarką, jakością życia społeczeństwa, jak również ochroną przyrody. Ich postrzeganie wyłącznie przez pryzmat produkcji drewna dawno się wyczerpało.