logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Na dwóch nogach

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest spadkobiercą i kontynuatorem Wydziału Rolniczo-Leśnego, jednego z pierwszych wydziałów utworzonego w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego. Strukturę organizacyjną jedynego w swoim rodzaju wydziału, który oprócz problematyki leśnej prowadzi badania i kształcenie w zakresie technologii drewna, tworzy 17 katedr (11 leśnych i 6 drzewnych) i Ogród Dendrologiczny.

WLTD ma siedzibę w kampusie Cieszkowskich. Należą do niego: budynki Kolegium Cieszkowskich, Dworek Sołacki, część Chemii Rolnej, gmach Katedry Hodowli Lasu i Katedry Użytkowania Lasu, a także obiekt Technologii Drewna wraz z halą maszyn. Zaplecze badawcze stanowią specjalistyczne laboratoria, m.in. biologii molekularnej, gleboznawstwa, chemii bioorganicznej, ochrony i konserwacji drewna oraz klejenia i uszlachetniania drewna. Wydział posiada kategorię naukową A.

Kadrę wydziału tworzy 196 pracowników, w tym 23 profesorów i 48 doktorów habilitowanych. Szeroki zakres specjalności reprezentowany przez pracowników wydziału, a także specjalistyczne laboratoria, m.in. biologii molekularnej, gleboznawstwa, chemii bioorganicznej, ochrony i konserwacji drewna czy klejenia i uszlachetniania drewna, sprawiają, że ich badania obejmują zarówno nauki podstawowe, jak i stosowane z zakresu leśnictwa i drzewnictwa. Pracownicy często tworzą i wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów badawczych i ściśle współpracują z otoczeniem gospodarczym, w tym z przemysłem drzewnym i meblarskim. Obecnie realizują 12 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnim roku opublikowali około 200 prac, głównie w międzynarodowych czasopismach naukowych, a także byli twórcami dwóch patentów.

Na 5 kierunkach: leśnictwo, technologia drewna, projektowanie mebli, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna oraz wood science, studiuje około 1700 studentów. Obecnie doktoraty realizuje 5 osób w szkole doktorskiej, 65 na studiach doktoranckich, a 6 osób przygotowuje doktoraty wdrożeniowe.

Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Piotr Kieraciński

Wróć