logo
FA 2/2021 życie naukowe

Jerzy Marian Brzeziński

Jak to z CK było?

Spróbuję skierować uwagę Czytelników na osiągnięcia i zaniechania CK, często niezawinione (tu trzeba „podziękować” ministrom i politykom kolejnych rządów za pokrętne i niedopracowane przepisy prawne). Będzie to moja osobista historia CK.