logo
FA 2/2021 klucz do lasu

Wojciech Grodzki

Cel określa sposób

Koncepcje i praktyka ochrony lasu i jego bioróżnorodności

Każdy zubożony ekosystem o uproszczonej strukturze będzie wykazywał większą podatność lub też mniejszą odporność na skutki wzrostu liczebności organizmów, których występowanie w warunkach równowagi nie stanowi zagrożenia dla trwałości lasu. W takich sytuacjach wkracza ochrona lasu.