logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Wydarzenia 1

Fot. Dominik Paszliński

Heweliusze wręczone

GDAŃSK Po raz 33 przyznano Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych doceniono prof. Marię Mendel z Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, koncepcję pedagogiki miejsca i teorię miejsca wspólnego oraz wkład w rozwój badań nad przestrzeniami podmiotowości. W dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych laur trafił w ręce prof. Jacka Tejchmana-Konarzewskiego z Katedry Budownictwa i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia dotyczące modelowania przepływów quasi-statycznych i dynamicznych materiałów sypkich w silosach. Oboje otrzymali dyplom, statuetkę Heweliusza oraz nagrodę w wysokości 20 tys. zł. Grono laureatów „pomorskich Nobli” powiększyło się tym samym do 51 osób.

Wydarzenia 2

Fot. UMG

Doktorat h.c. – prof. Daniel Duda

GDYNIA Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uhonorował prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Kazimierza Dudę tytułem doktora honoris causa w uznaniu jego zasług dla szkolnictwa morskiego w Polsce. Laureat całe swoje zawodowe życie poświęcił gdyńskiej uczelni, pełniąc w niej kolejno funkcje: dziekana, rektora, dyrektora instytutu, kierownika zakładu. Na czele Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni stał przez trzy kadencje w latach 1972–1981. Doprowadził wówczas do zbudowania „Antoniego Garnuszewskiego” – statku szkolno-towarowego w eksploatacji Polskich Linii Oceanicznych i szkolnego statku żaglowego „Dar Młodzieży”. Z jego inicjatywy powstało osiedle akademickie, hala sportowa, planetarium. Wybudował też ośrodek sportów wodnych, wprowadził studia zaoczne i uzupełniające dla absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, doprowadził do uzyskania przez WSM prawa nadawania tytułów magisterskich.

Wydarzenia 3

Fot. Arch. prywatne

Doktorat h.c. – prof. Jan Potempa

AMSTERDAM/KRAKÓW Prof. Jan Potempa z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uroczystość odbyła się online 8 stycznia, w 389. rocznicę założenia holenderskiej uczelni. Światowej sławy biochemik i mikrobiolog został uhonorowany za przełomowe badania nad zdolnością bakterii jamy ustnej do przełamywania bariery krew-mózg oraz ich roli w rozwoju choroby Alzheimera. Wyizolował i scharakteryzował 7 enzymów degradujących białka produkowanych przez Porphyromonas gingivalis, w tym gingipainy (proteazy cysteinowe). Udowodnił, że to właśnie gingipainy są kluczowym czynnikiem ułatwiającym rozwój zapalenia przyzębia. Są one odpowiedzialne m.in. za zaburzenie reakcji obronnej organizmu, który zamiast eliminować bakterie, zwraca się przeciwko własnym tkankom, prowadząc do rozwoju paradontozy. Prof. Potempa kieruje Zakładem Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Wydarzenia 4

Fot. Arch. prywatne

Dziewiętnasty profesor honorowy

KRAKÓW Prof. Piotr Sztompka otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich socjologów jest 19. uczonym, któremu nadano tę godność. W latach 2002–2006 pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Był także dyrektorem Instytutu Socjologii UJ. Obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ i Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii socjologicznej, zmiany społecznej, transformacji systemowej, koncepcji traumy społecznej, socjologii wizualnej i socjologii życia codziennego. Za książki Socjologia. Analiza społeczeństwa i Socjologia zmian społecznych otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wydarzenia 5

Fot. PAN

„Kopernik” dla neurochirurga

WARSZAWA Prof. Krzysztof Bankiewicz, neurochirurg z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, otrzymał Medal PAN im. Mikołaja Kopernika. Odznaczenie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN. Prof. Bankiewicz jest członkiem zagranicznym PAN wybranym w 2017 r. Dokonał przełomu w terapii genowej rzadkich, dotąd nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych oraz złośliwych guzów mózgu. Jest pionierem metody wprowadzania bezpośrednio do określonych regionów mózgu lub guzów różnych wektorów z prawidłowymi genami lub celowanymi lekami. Medal PAN im. Mikołaja Kopernika został ustanowiony w 1969 roku. Do tej pory został przyznany 294 osobom.

Wydarzenia 6

Fot. UW

Były rektor UW w Radzie MCO

BOLONIA/WARSZAWA Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, został członkiem Rady Zarządzającej Magna Charta Observatory – organizacji działającej na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. Stowarzyszenie gromadzi informacje, wyraża opinie i przygotowuje dokumenty dotyczące przestrzegania zasad zapisanych w Magna Charta Universitatum. Podpisali ją już rektorzy 904 uniwersytetów z 88 państw. W Polsce jej sygnatariuszami jest 28 uczelni. Na czele Rady Zarządzającej MCO stoi prof. Francesco Ubertini, rektor Uniwersytetu Bolońskiego. Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego od 2019 roku zasiada także w zarządzie European University Association.

Z Podkarpacia w kosmos

RZESZÓW Satelitarny System Obserwacji Ziemi stworzą uczestnicy klastra kosmicznego powołanego na Podkarpaciu. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego są Politechnika Rzeszowska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. System będzie tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które zostanie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. W wyniku realizacji projektu powstanie pierwsza polska konstelacja satelitów obserwacyjnych. Województwo podkarpackie od 2017 r. należy do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS.

Wydarzenia 7

Fot. AMS

Bez załogi a pływa

SZCZECIN Prototypowy model autonomicznego statku transportowego powstał w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów Akademii Morskiej w Szczecinie. Ma 3,15 m długości, 0,46 m szerokości i 0,17 m zanurzenia. Na Jeziorze Głębokie przeprowadzono próby polegające m.in. na rejsie po zadanej trasie i wykonywaniu manewru antykolizyjnego. Testy potwierdziły, że zastosowany układ napędowy (dwa rufowe pędniki azymutalne i dwa dziobowe stery strumieniowe) ma doskonałe właściwości manewrowe. Potwierdzono, że zainstalowany system z kompletnym wyposażeniem w czujniki pomiarowe i urządzenia nawigacyjne pozwala na realizowanie wszystkich funkcji podczas autonomicznego sterowania. Model został wyposażony m.in. w lidary pracujące w zakresie 360 stopni (dziobowy i rufowy), odbiorniki GNSS (dziobowy i rufowy), kompas elektroniczny, kamery HD (dziobowa i rufowa).

Sąsiedzka współpraca

WARSZAWA Organizacja wspólnych konkursów bilateralnych, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk oraz promocja udziału polskich i ukraińskich ekspertów w procesie oceny wniosków w konkursach obu instytucji – to główne założenia porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Funduszem Badań Ukrainy. To państwowa agencja rządowa, której głównym celem jest wsparcie realizacji badań podstawowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach nauki i technologii. NRFU został powołany na początku 2018 roku i jest odpowiednikiem polskiego NCBR na Ukrainie. Pięcioletnia umowa obejmuje m.in. badania jądrowe, nowe materiały, technologie IT, fizykę i astronomię, inżynierię, biotechnologię czy badania środowiskowe. NRFU w w 2020 r. rozstrzygnęło dwa nabory o łącznym budżecie 9,36 mln euro. Ze „Wsparcia badań czołowych i młodych naukowców” (5,16 mln euro) skorzystało 141 beneficjentów, zaś w ramach „Nauki na rzecz bezpieczeństwa ludzi i społeczeństwa” (4,2 mln euro) sfinansowano 77 projektów. W ocenę obu zaangażowanych było ponad 500 ekspertów.

Wydarzenia 8

Fot. PWSZ

Kolejowe symulatory

LEGNICA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona kupiła dwa nowe symulatory dla studentów kierunku logistyka i transport. Urządzenia trafią na wyposażenie pracowni działającej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Symulator kolejowy typu SMART jest wyposażony w pulpit lokomotywy Newag 6DG, oprogramowanie symulacyjne wraz z biblioteką tras SIM Factor i stanowisko nauczyciela, a całość rozwiązania spełnia wymagania Urzędu Transportu Kolejowego. Natomiast Symulator Dyżurnego Ruchu Kolejowego składa się z pięciu stanowisk (posterunków) oraz stanowiska nauczyciela. Całość rozwiązania oparta jest na obsłudze wielotorowych posterunków oraz bocznic. Studia na kierunku logistyka i transport trwają 7 semestrów.

Wyszkolą specjalistów IT

WARSZAWA Pięć uczelni bierze udział w projekcie AI Tech, którego celem jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To politechniki: Gdańska, Poznańska, Warszawska, a także uniwersytety: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Warszawski. AI Tech będzie obejmował studia II stopnia, tutoring zapewniający indywidualną opiekę oraz wsparcie merytoryczne dla każdego studenta, realizację projektów informatycznych, udział w konferencjach międzynarodowych, staże oraz wizyty studyjne, szkołę letnią sprzyjającą nabyciu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zagadnień merytorycznych. W planach jest również rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej z wiodącymi uczelniami oraz przedstawicielami z branży. Merytoryczną opiekę pełni Rada Programowa AI Tech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wartość projektu wynosi ponad 51,5 mln zł.

Wydarzenia 9

Fot. Arch. prywatne

Stypendium dla filozofki z Cambridge

WARSZAWA Dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge została laureatką trzeciego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest uważana za czołową interpretatorkę filozofii Leibniza. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej XVII w. Interesują ją zwłaszcza zagadnienia dotyczące etyki, epistemologii i metafizyki oraz ich wzajemne powiązania. Interesuje się również filozofkami tego okresu, filozofią feministyczną, grupą platoników z Cambridge, filozofią Iris Murdoch i różnymi zagadnieniami filozofii średniowiecznej. Na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako liderka w poszukiwaniu nowych podejść do filozofii nowożytnej. Celem stypendium w wysokości 100 tys. zł jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Wydarzenia 10

Fot. UWr

Nie taki zwyczajny mikroskop

WROCŁAW Unikalny w skali kraju system mikroskopii wysokorozdzielczej działa na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kosztował 6,5 mln zł. Na świecie jest tylko 160 podobnych urządzeń. Do podświetlenia preparatu wysyła wiązkę laserów, które potem są wyłapywane przez specjalne detektory. Do tego jest wyposażone w moduł, który przypomina inkubator. Dzięki niemu można obserwować żywe komórki. Za jego pomocą naukowcy już badają struktury potencjalnych nowych leków, prowadzą obserwacje komórkowej lokalizacji poszczególnych molekuł oraz korzystają z modułu obrazowania czasów życia fluorescencji. Przy konstruowaniu aparatu współpracowali ze sobą najwięksi konkurenci świata optyki: Zeiss i Leica. Urządzenie zainstalowano w nowo utworzonej Pracowni Mikroskopii Wysokorozdzielczej.

Wydarzenia 11

Fot. Mennica Polska

Nagroda za „Stworzenie świata”

TORUŃ Moneta „Creation of the World”, której autorem jest dr Sebastian Mikołajczak z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobyła II nagrodę w kategorii „Unikalna koncepcja” w międzynarodowym konkursie Coin Constellation 2020. Nagrodzony numizmat to srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 5 dolarów nowozelandzkich, wybita przez Mennicę Polską. Ma wyjątkowy kształt dwóch przecinających się krążków. Obracając ją wzdłuż jednej z osi, można podziwiać artystyczną interpretację poszczególnych dni biblijnego stworzenia świata. W 14. konkursie do rywalizacji zgłoszono ponad 200 monet. Dr Mikołajczak współpracuje z Mennicą Polską, projektuje monety kolekcjonerskie i obiegowe dla Narodowego Banku Polskiego oraz emitentów zagranicznych. Zaprojektowana przez niego moneta upamiętniająca 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego zdobyła tytuł najbardziej inspirującej monety świata w konkursie numizmatycznym Coin of the Year 2016.

Podkarpackie granty

RZESZÓW Prawie 10 mln zł otrzymają naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na realizację projektów badawczych w ramach drugiego konkursu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Granty otrzymają 63 zespoły, które zrealizują projekty biomedyczne, IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Największą pulę środków (4,5 mln zł) przyznano badaczom z PRz, których dwa wnioski uzyskały najwyższą ocenę komisji konkursowej. Dotyczą biokompozytu polimerowego o osnowie PHBV napełnionego mielonymi łuskami gryki oraz urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej. Najwyższe dofinansowanie – 198,5 tys. zł – przyznano projektowi z URz pt. „Oprogramowanie bazujące na SI rozróżniające autyzm przy szerokim wykorzystaniu markerów fizykalnych”.

Wydarzenia 12

Fot. Arch. prywatne

Zmiana na czele FUniP

WARSZAWA Ewa Staruch, studentka pedagogiki specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, została nową przewodniczącą Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpiła na tym stanowisku Wojciecha Skrodzkiego, który kierował organizacją przez ostatnie dwie kadencje. Ewa Staruch od 2019 roku przewodniczy Zarządowi Samorządu Studentów UKSW. W 2018 roku była akademicką wicemistrzynią Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. FUniP jest porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi platformę współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy nimi. Zrzesza obecnie samorządy z 21 uczelni.

Przyszłościowa hydroponika

KRAKÓW Pierwsza w Polsce modułowa uprawa hydroponiczna powstała przy współudziale pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki. Hydroponika to metoda bezglebowej uprawy roślin do zastosowania w niesprzyjających warunkach. W specjalnie zaprojektowanym 12-metrowym morskim kontenerze chłodniczym uprawa niskich warzyw liściastych i ziół może być prowadzona w prawie każdym miejscu na Ziemi, przez cały rok, przy zużyciu mniejszej ilości wody w porównaniu do tradycyjnego szklarniowego lub gruntowego systemu. Lampy LED – jedyne źródło światła – o odpowiednio dobranym promieniowaniu, decydują o wielkości i jakości plonów oraz tempie wzrostu rośliny. Niezbędne dla uprawy składniki dostarczane są z wodą do korzeni i z atmosfery do liści. Cały system zasila energia słoneczna oraz wiatrowa. Sterowanie uprawą odbywa się za pomocą zdalnej aplikacji.

Wydarzenia 13

Fot. UML

W komfortowych warunkach

LUBLIN Od najbliższego roku akademickiego studenci Uniwersytetu Medycznego będą mieli do dyspozycji nową halę sportową. Stanęła w miejscu starej, w kampusie przy ul. Chodźki. W 3-kondygnacyjnym budynku o powierzchni 11,3 tys. m2 powstała wielofunkcyjna sala sportowo-widowiskowa z trybunami na 800 osób i boiskiem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i futsal oraz dziewięciometrową, jedną z najwyższych w Polsce, ścianką wspinaczkową. W obiekcie znajdują się także m.in.: siłownia, sale do fitness, tenisa stołowego i sportów walki, dwie klatki do squasha oraz gabinety medycyny sportowej. Z hali korzystać będą nie tylko sportowcy. Znajdzie się tam miejsce dla uczelnianego zespołu pieśni i tańca, część pomieszczeń zajmie klub studencki. Inwestycja kosztowała prawie 60 mln zł.

Wydarzenia 14

Fot. DEDECO

Dach nad głową studenta

POZNAŃ Za dwa lata w kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku stanie nowy akademik. Docelowo ma w nim zamieszkać 400 studentów. Będą mieli do dyspozycji 160 pokoi jednoosobowych wraz z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym, w tym na każdej kondygnacji jeden pokój dla osoby z niepełnosprawnością. Zaplanowano także 120 pokoi dwuosobowych z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. Na każdej kondygnacji znajdą też m.in. kuchnia z jadalnią i pralnia z suszarnią. W akademiku będzie także m.in.: stołówka, klub studencki, przedszkole, sklep minimarket i siłownia. Obiekt będzie liczył 5 kondygnacji, w tym 4 mieszkalne. Koszt budowy szacowany jest na około 50 mln zł. Budynek stanie obok Collegium Historicum, w sąsiedztwie budynków Centrum Zaawansowanych Technologii.

Zapewnią edukację ekologiczną

WARSZAWA Centrum Edukacji Ekologicznej OZE powstanie na terenie należącego do SGGW gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory. W ramach projektu zbudowana zostanie (w skali mikro) instalacja demonstracyjna do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układ kogeneracyjny produkujący ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacja fotowoltaiczna PV z baterią akumulatorów. Całość zapewni obiektowi samowystarczalność energetyczną. Ponadto w Centrum prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, również na rzecz podmiotów komercyjnych. Inwestycja pochłonie prawie 2,5 mln zł, z czego 2,1 mln zł dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddanie do użytku zaplanowano na koniec 2022 r.

Wydarzenia 15

Fot. PK

Ultraprecyzyjne pomiary

KRAKÓW/WARSZAWA/POZNAŃ/KIELCE Cztery czołowe uczelnie techniczne stworzą Narodową Sieć Metrologii Współrzędnościowej. To obszar nauki zajmujący się pomiarem i obrazowaniem 3D wszelkich obiektów geometrycznych. NSMET pozwoli na wykonywanie w Polsce pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych w skalach od nano do wielkogabarytowych z najwyższą możliwą technicznie dokładnością. Wart ponad 46,5 mln zł projekt NSMET realizowany jest przez konsorcjum, na którego czele stoi Politechnika Krakowska. Na terenie kampusu w Czyżynach powstanie m.in. unikatowe w skali globalnej Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Z kolei Politechnika Poznańska uruchomi Multiskalowe Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej. NSMET będzie ściśle współpracować z Głównym Urzędem Miar.

Wydarzenia 16

Fot. Arch. prywatne

Popularyzatorzy Nauki

WARSZAWA W 16. edycji konkursu wpłynęło blisko sto zgłoszeń. Nagroda główna trafiła do dr. Jerzego Jarosza (na fot.), profesora Uniwersytetu Śląskiego, który od 1983 r. prowadzi wykłady z pokazami eksperymentów „Osobliwości Świata Fizyki”. Jest organizatorem festiwali nauki i konferencji o tym, jak dobrze uczyć, oraz przewodniczącym Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki. Ponadto nagrodzono: dr Joannę Stojer-Polańską z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytetu SWPS w Katowicach (Naukowiec), Dawida Masło (Animator), Śląski Festiwal Nauki Katowice (Zespół), Hevelianum w Gdańsku (Instytucja) oraz redakcję magazynu „Filozofuj!” (Media), o którym pisaliśmy w FA nr 12/2019. Konkurs organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studenccy wynalazcy

KIELCE Młodzi innowatorzy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej zdobyli główne nagrody w XI konkursie „Student-Wynalazca”. Wpłynęło 139 zgłoszeń od 272 współtwórców z 23 uczelni. Nagrodzono: sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną (AGH); dyszę wylotową silnika rakietowego (PŚk); opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym (UPWr); mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań (PŚk); mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło oraz mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu (LAW). Laureaci pojadą do Genewy, by zaprezentować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków.

Wydarzenia 17

Fot. UŁ

Nagroda dla prawnika z UG

ŁÓDŹ Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych autorstwa prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego to najlepsza książka humanistyczna 2020 r. Laureat organizowanego przez Uniwersytet Łódzki konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego otrzymał 50 tys. zł na dalsze badania naukowe. W swoim dziele nawiązuje do Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia Theodora Adorno i przypomina trzynaście słynnych łacińskich sentencji, stanowiących swojego rodzaju paradygmat wiedzy prawniczej. Pisząc o pierwotnym sensie, wskazuje jednocześnie na ich współczesne znaczenie. W VI edycji konkursu nadesłano 68 dzieł. Do finału zakwalifikowano także: Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne Mariusza Mazura; Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900 Piotra Rachwała; Kompleksja literatury. Studia staropolskie Dariusza Śnieżki oraz Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach Karoliny Wigury.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Wojciech Brakowiecki, Weronika Bulicz, Agnieszka Czarnecka, Kamil Dziewit, Damian Gębarowski, Piotr Karwowski, Agnieszka Książkiewicz, Izabella Majewska, Agata Sałamaj, Małgorzata Syrda-Śliwa, Krzysztof Szwejk, Paweł Śpiechowicz , Dominika Wojtysiak-Łańska, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć