logo
FA 12/2021 życie akademickie

Stefan Jackowski

Uniwersytet dwóch przestrzeni

Uniwersytet dwóch przestrzeni 1

Uczelnia, która chce zachować ważne miejsce w archipelagu nauki i szkolnictwa wyższego, musi na nowo przemyśleć strategię w zakresie wykorzystywania i tworzenia zarówno przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej oraz ich współistnienia i interakcji.