logo
FA 12/2021 życie naukowe

Jan Lichtarski

Powodzenie działalności badawczej

Cz. 1

Powodzenie działalności badawczej 1

Przedstawionemu tu w skrócie mechanizmowi pozyskiwania badaczy i ich lokowania w zespołach katedralnych można przypisać znaczący udział w błędach decyzyjnych, skutkujących na ogół w niezbyt odległej przyszłości przykrymi niespodziankami i konsekwencjami dla wszystkich zainteresowanych stron.