logo
FA 12/2021 z laboratoriów

Henryk Machoń

Doświadczenie religijne między emocją a kognicją

Doświadczenie religijne między emocją a kognicją 1

Można powiedzieć, że doświadczenie, w tym doświadczenie religijne, jest jak fakty lub zebrane dane. Wbrew temu, co czasem się twierdzi, one same w sobie nic nie mówią, dopiero ich interpretacja, analiza oparta na jakiejś teorii pozwala im „przemówić” i coś uzasadnić.