logo
FA 12/2020 życie naukowe

Przemysław Wojtaszek, Maciej Wnuk, Jakub Kosicki, Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Razem czy osobno?

Pracownik instytutu badawczego może poświęcić na badania 100% czasu pracy, podczas gdy nauczyciel akademicki nie ma na to szansy, gdyż zobowiązany jest także do prowadzenia działalności dydaktycznej. Najlepszym zatem i najprostszym rozwiązaniem byłaby, wzorem poprzednich ocen parametrycznych, ewaluacja uczelni i instytutów badawczych w odrębnych grupach oceny.